It SBEUflS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.9 WEEKBLAD 1980 Reéaktis-adress Castelostraat 4 Nr. j!5 Rabobank Girlo: 13.87.93.86? 29 augustus 1380 22(3 Zondag door het jaar. Misdienaars? Mark Donderss en Marcel Classens Luc Yanuekens en Dot Weys Hoogmis Edwin Elnghs en Fans v.d.Ven Zaterdag 19.00 uur t.e.v.O.L.Vrouw van Altydd. Bystand Zondag 8.00 uur Voer myn overl. broer Theo (pastoor) 10.00 uur o.e.v.O.L.Vrouw van Aitydd. Bijstand 10.00 uur Bit dankbaarheid (3, 10,00 uur Kartinus Smcnts 8.00 uur tot int, van degenen die hiervoor offeren, 8.0C uur Geert Vlassens EERSTE VRIJDAG VAK D'l MAAN;.-. Ons 9 uur zieken-Coarsunie 8,00 uur Over':.. f?ja. Tielen-Thielen-Gaits. Zaterdag 19,00 uur voor mijn over]broer Theo (pastoor) 'Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag A. o. Zate raag- en Zondag wordt cysonderc aandacht gevraagd voor de M1VA (=.Missie~ Verkeersmiddelen-ActiejMissionarissen en eigenlandse krachten doen dan een extra beroep op ïïw gebed èn op "üv ilnaathsle hulp. Ze kunnen namelijk zonder U nooit die afstanden naar hun mensen overbruggen, zoals het Evangelie dit hun als opdracht meugh.inet is echter met allee i een opdracht aan hen, maar ook. aan ons allen, ook aan tij Mogen wy daarom de collecte heal bijzonder bij V aanbevelen. Lees ook de in dit blad ingelegde folder, later M.'fh, Droog CM, missionaris in Bra zilië, momenteel op vacantia in zijn geboorteplaats America, is bovendien door de i'jIJA breid gevonden om a.s. Zat, en Zondag in onze kerk een opwekkend woord tot ons te komen spreken. I'e bijzondere bisschopp^ngynode - het Sacrament var; a? Biecht vervolg) ZoeIeP aan het slot van hst vorig artikel over de Biecht hebt kunnen lezen wordt van ons priesters verwacht dat vi; de waardering voor het Sacrament van de ver zoening zullen helpen herstellen (zie synodebesluit No. 42.}. Dat veronderstelt natuurlyk op de allereerste plaats dat wy beschikbaar zullen moeten blijven voor eenieder die wil biechten. Zoals een dokter niet raag weige ren medische bijstand te verlenen, zo mag een priester niet weigeren geestelijke hulp te bieden aan wie daar om vragen. 4> 4 gebeurde dat biechten vroeger meestal in een donker hokje, terwyl de pries ter achter een traliewerkje zat. Zo werd biechten voor sommigen - vooral kinde I ren ser' griezelig gebeuren. De reactie "isy krijger, ze niet meer in dat hok" is dan ook heel begrijpelijk. Overigens kan ik me ook indenken dat sommigen dat ,don- kern hek juisü graag opzochten, omdat ze liever onbekend wilden blijven. -Wt hadden ze ook recht op. Er aö no achter ook de mogelijkheid gegeven voor oepi biechten "in de vorm van svo persoon! ;:k gesprek"Ik denk dan ook dateer

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1