[IE SUHflflS- i m ft hst n t mmwsks. Heï PAROCHIE NIEUWS w SL°Ilnt8ntie ï<m IWWE w, w DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.9 WEEKBLAD 1980 RedakUe-adres:. Casts.lootrsafc 4 Rabobank Qirlo; 13.87.93.867 Rr. 32 augustus .1900 a.egentiende Zondag door het .laar MisdienaarsLuc Vennekens en Rob Weys Edwin Bing'hs en Hans van de Yen c "•®OSmia 8 I4axcel Inkers en Urban Yollenbergh Donderaag a.s. 14 Augustus vertrekken we ever- os vanaf onze kerk naar 3e~- ----- - na Denk er aan we, thuis te stn. iu,jr '~C nemen. We rc-kenen net,-,-»;-. n w&ï® etentje, Bp-terfe r xcjttnen natuuig;-, op mooi weer. n B a uu avonds ^op«m we i &.èe~' Ir ,C Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag _n Too SJ; i;!*V*0,r,V"?ouw Altydd. Bijstand. «.uu aur rruus braits-Janssen. 10.00 uur Matthias Ycllenber^i .- 19.00 uur Dora VUlemsen-Kartens. Mi er, j*« 10öri;rlnH."mf Ook degenen die vorige week op vacuntie war-n uili^ geven om een steentje by te dragen voor hT'TXX «m schaal staat hiervoor achter in""'**- ra*«!'®ra opfrengsp var de deurcoavote verve Idea. - M W=tta. sterfgeval of Vj^Z j*™*? ae beantwoording mos-piui- i».#M -l©oa_-i.>. vragen waarvan de ouderen onler 2X ven graag willen toevoegen aar. een geachied«c*mdjvin|''vSUonzeIpaS§&ill^ 1 "Z O

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1