11 SBHFinS- PAROCHIE NIEUWS DORPS BLAD jaargang nr. 9 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1980 Kr. 31 1 auoustus 1980 Achttiende Zondag door het jaar. Misdienaars: Marcel Duykers en Urban Vollenbergh Mike en Pettric Kleeven Hoogmis Mark Bonders en Marcel Classens Zaterdag 19.00 uur Jan Cremers Zondag 8.00 uur Overlfamilie Philipsen-Aerts 10.00 trar Pet rus Johannes Strobos (coll.) Maandag j 19.00 uur t.e'.v.O.L,Vrouw van. Altjjdd. Bfist. (R.) Dinsdag 8,00 uur Overl, fam. Tielen-Thielen-Smits Woensdag 8.00 uur Overl. ouders Verhoeven-Houben Tevens t.int, van de offeraars. Donderdag' 8.00 uur Geert Classens, Vryöag 8.00 uur Maria Louisa Rambags-Leclercq (coll.) Zaterdag 19.00 uur t.e.v.O.L.Vrouw van Altjjdd. Bijstand. XI its tap j e misdienaar:--;Zoal.; reeds vermeld gaan de jongens dit jaar naar WAVER®, een speeltuin, We vertrekken 1 s? morgens oa 8 uur vanaf onze kerk. Meenemen: Zwembroek, handdoek, brood, 's Avonds denken we rond 7 uur weer thuis te zijn. Moeder heeft dan mogelijk nog een wars hapje voor jullie, 'n Pas is niet nodig. De parochianen krijger, a.s. Zaterdag en Zondag weer de gelegenheid om hun waardering voor jullie trouwe dienst dit jaar tot uitdrukking te brengen. Mag ik de KSKKBEURCOLLECITE voor het uitstapje ven de mi «dienaars daarom al vast bpi U aanbevelen. By voorbaat danki Toen ik verleden Zondag de PASSIESPEL® van Tegeien b«zocht deed me dat even denken aan onze vroeger gehouden lijdensmeditaties. Dit is een andere, mogelijk aan deze tijd beter aangepaste uit beelding van Christus' lijden en dcod. Het is een stuk geschiedenis, geschreven door mensen van toen, hier opgevoerd door mensen van nu. Een boeiend theaterstuk, de moeite van het zien en luisteren meer dan waard. Ik maak U daar by deze graag ep attent. Elke Zondagmiddag - tot en wë%-'.^v§e.T5.teöber - heeft er een opvoering plaats om'half %ie. kunt kaarten bestellen p|-r telefoon: 077-54754. Per giro 1042257, of Bank 638112185 bij de S.K.B. Tegelen, t.n.Vi Passiespelen '80, Tegel en» Ook aan de kassa's vvanaf .Z§na,@% 11 u. Veel genoegen 1 iqj) Recaktie-adreë': Castelostraat 4 Rabobank Qirlo: 13.87.93.867

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1