[IE SBHfinS- PAROCHIE NIEUWS DORPS BLAD jaargang nr. 9 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1980 Redaktia-adres: Castelosfcrsat 4 Rabobank Oirlo; 13.37.93.86? Nr. 30 25 juli 1980 r rv Zeventiende Misdienaars: Hoogmis Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag s Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag s Zondag door het jaar Mark Donders en Marcel Classens Luc Vennekens en Bob Weys - Edwin Dinghs en Hans van de Ven. 19.00 uur Petrus Johannes Strobos (coil.) e.00 uur Hendrik Philipsen 10.00 uur t.e.v.G.L.Vrouw van Altijdd. Bijstand. 19.00 uur t.i.v.Zuster Gerardis van Sunten 8.00 uur Matthias Vollenbergh (coll.) 8.00 uur Petras Johannes Strybos (coll.) Tevens t.i.v, de offeraars. 8.00 uur Voor een bijzondere intentie, 8.00 uur Overl. ouders Verhoeven-Eouben EEBSTE VRIJDAG VAD DE MAAND. 19.00 uur Jan Cremera Vanaf 9 uur ziekencommunie. ültstapje misdienaarsHet jaarlijks uitstapje zün op Donderdag 14 Augustus a.s. We vertrekken 'a morgens om 8 uur vanaf onze kerk samen met de misdienaars van Oirlo naar de grote speeltuin van WA- VERffl (in BelgiS), Hopeniyk kunnen alle tien misdienaars die dit aar dienst hebben gedaan dan mee. Reserveer die dag alvast! denk er om: Ook in de vacantie dienen of zorgen voer een plaats- ra vervanger. ffiORGEN -X - OUD PAPIER - t.b.u. 5 T I C H T I N G JEUGDWERK CASTENRAY S.V.P. goad bundelen of in dazen verpakken!! I 1 I i 1

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1