deel nemer s r- a <x> 1980 DORPS BLAD jaargang nr. 9 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY Redaktie-adresCastêïóstraa't Rabobank Oirlo: 13.87.93,867 Kt. 29 18 juli 1980 :^V; 0__ O <D O <2 Onder de bezielende leiding van de ploegleiders Hank Stiphout an Ron Orabbels uiist de Cast en rays e ploeg in cis 3EUGQSJ IEIERHONDE voor Noord-timburg, welks vorige meek onder Tour-de-F.rance weersomstan digheden" werd gehouden, uitstekende prestaties neer te zetten. In het algemeen ploegenklassement lusrd vlak achter het zeer sterke Siehengetuald in een deelnemersveld van 15 ploegen een prima 2e plaats behaald. Maast deze ongelooflijk goede prestatie behaalden in hst individueel Ü- 12- klassement: Urban volleberg een ?e plaats bij de lu-jarigen; jan Vollenberg een Is plaats 3ohn Reynders een 3e plaats 12- ffisrk Donders een 5e plaats 12- stuk uitstekende prestatie's. Alle deelnemers(3ohnfilark, Hans, Park, jos, Jan, ffiarcsl Sjoerd en de leiders) van harte gefeliciteerd. en stuk voer Urban, Han?. Voor een uitvoericer verslaó 2.1e aids HE ssnnns-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1