-IE SBUfJflS- l DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.9 WEEKBLAD 1980 Redaktis-adres.-: Casteiostraat 4 Nr. 21 Rabobank Oirlos 13,87.93.867 23 mei 1980 PAROCHIE-NIEUUJS Pinksteren Misdienaars: Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Dos Heidens en filarcel Duykers Mark Donders en Luc Vennekens William Steeghs en Dan Vollenberg 19.DO uur Gerardus Ewals en lYlechtilda van de Loo Ü!iDb??eren 8.OU uur tot zekere intentie 10.00 uur Drd, voor Hendrik Philipsen 2e Pinksterdag 8.00 uur Huberdina Strijbos-Keminelings 10.00 uur t.e.v. O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand 8.00 uur Lei Duykers 8.00 uur Drd. voor Do Swinkels Tevens voor de offeraars '8.00 uur Overl..F am. Tielen-Thielen^-Sih'its 8.00 uur lïlartinus Emonts 19.00 uur Herman Dinghs"""" De Bisschoppensynode Te Rome 2 Mei j.l. zijn de priesters van hot dekenaat Venray in vergadering bijeen geweest om te luisteren naar de persoonlijke ervaringen door onze Bisschop Mgr. Gijsen. op gedaan tijdens de synode in Rome. Hij vertelde ons, dat de synode op hem en de andere bisschoppen ujas overgekomen als een fBe_s_t_eljj_k gebeuren. De synode werd vooral liturgisch gevierd en heel bijzonder gedragen door gebed. Drie maal is .er samen met de paus geconcelebreerd. Overigens; deden ook de bisschoppen dit samen op de overige dagen. Het was steeds met dezelfde intentie; om te komen tot een grotere communio, een grotere eenheid dat was ook telkens het thema; Hoe vihden' we elkaar in Dezus Christus, in zijn liefde en in zijn kerk? Het was ook een harte_l_ij_k gebeuren, ook al was er soms verschil van mening. Er kon gezellig met elkaar worden gepraat. Er werd ook steeds samen in een bijzonder goede sfeer gegeten. Men trok drie weken lang steeds samen met elkaar op, vanaf half acht 's morgens tot en met 's Avonds in de recreatie

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1