M J DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.9 WEEKBLAD 1980 Redaktie-adress Castelostraat 4 Mr. 20 Rabobank Oirlo: 13.87.93,867 16 mei 1980 PAROCHIE-NIEUWS 7e zondag van Pasen fïlisdienaarsWilliam Steeghs en dan Vollenberg Tonny Camps en Mike Kleeven 30hny Reynders en Edwin Dinghs Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 19.00 uur Pastoor 3, Arts 8.00 uur Matthias Wallenberg 10.00 uur t.e.v. 0.L, Vrouw van Altijddurende Bijstand 19.00 uur Overl, fam. van Kuyck-Verrijdt 8.00-uur Oosephina Seykens-Collin 8.00 uur Overl. fam. lïlaes-Baeten, Tevens voor offeraars, 8.00 uur Overl, ouders Emonts-Geurts 8.00 uur Tot zekere intentie 19.00 uur Gerardus Ewals en iYlechtilda van de Loo. Woensdag 14 rnei was de WERELDIïlISSIEDAG voor de kinderen, We vieren die echter een wesk lat er ^Waarschijnlijk met o.a. een Eucharistieviering op woensdagmorgen 11 uur. Vanwege de vakantie van de kinderen deze week is dit uitstel nodig ge weest is-f. De opname van de vormselplechtigheid is bijzonder goed geslaagd. Wie het bandje wil overnemen, kan.dat weer .door mij laten doen. Wel moet men mij dan een leeg bandje brengen van 90 minuten. En mocht er iemand zijn, die mij bij het overzetten op lege bandjes behulpzaam wil zijn, dan houd ik mij bij deze aanbevolen. Ik ben nl niet zo technisch. zondag a.s. komt er voor de H. Mis van 8 en 10 uur een assistent. De zuster en ik gaan dan ter bedevaart naar. .CUL. Urauw van Beauraing in België. We zijn dan net een jaar lang in Castenray. Onze intentie luidt: Uit dankbaarheid.' Dat we dit nog hebben mogen en kunnen doen. Vanzelfsprekend nemen we ook uw intenties mee. -vi"-- Van IQ tot 25 mei wordt in ons land een week gehouden voor de Nederlandse Pfiissi- onarisl.zie ook bijgevoegde folder). Aan deze mensen met een bijzondere missie zijn wij waardering, sympathie en steun van ons gebed verschuldigd. Daarom in deze week een extra voorbede in de Eucharistie en met Pinksterer een extra kollekte voor hen. -li sBunis- 5

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1