PARocHiE-NiEüws DORPS BLAD jaargang nr. 9 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1980 Sed.aktiead.res: Cast oiostraat k Nr. 19 Rabobank Oirlo nr. 13-87.93.867 9 raei 1980 r- 6e_zondng van Pasen Misdienaars: (normale beurt:) Johny Reinders en Edwin Dinghs Jos Heidens en Marcel Duykers Zaterdag om 5 uur (Vormsel) In Tienray (om 10.00 uur) Johny Reinders, Edwin Dinghs, William Steeghs en Jan Vollenberg Mark Donders, Luc Vennekens, Tcnny Camps en Mike Kleeven Zaterdag: 17.00 uur Zondag: 8.00 uur 10.00 uur Maandag: 19.00 uur Dinsdag: 8.00 uur Woensdag: 19.00 uur Donderdag? HOOGFEEST 8.00 uur 10.00 uur Vrijdag: 8.00 uur Zaterdag: 19-00 (5 uur) Hit dankbaarheid (S.) 'Tevens tot int. van de kinderen die het Sacr. v/h Vormsel ontvangen, t.e.v. O.L. Vrouw van Altijdd. Bijstand (En Tienrayi) Matthias Vollenberg Overl. fan. Keulaerds - Werry Overl. fain. Tielen-Tielen-Smits Jrd. voor Martinus Keysers en Catharina Hellegers VAN CHRISTUS' HEMELVAART Overl. fan. van Sunten Maria Rambags-Leclorcq (coll.) Dora Willemssen-Martens uurPastoor J. Arts Om vergissing en teleurstelling te voorkomen, vermelden wij nogmaals: 1. dat er zaterdag 10 mei geen H. Mis is om 19.00 uur, maar om 17.00 uur. Onder doze H. Mis wordt aan 19 kinderen van do hoogste klas het Sacr. van het Vormsel toegediend, en wel door vicaris generaal Mgr. L. Meettens. De eerste banken worden dan gereserveerd voer de kinderen en hun ouders, vijf banken links en ongeveer zeven banken rechts. 2. dat er zondagmorgen 11 mei in onze parochie geen H. Mis is om 10.00 uur, maar wel in Tienray, eveneens om 10.00 uur. We houden dan onze jaarlijkse bedevaart naar "Klein Lourdes", met de speciale intentie om meer rust en vrede in Kerk en Maarschappij. Ik neem aan dat velen van ons aan deze bedevaart zullen deelnemen en het erheen gaan eigen gelegenheid" geen brzwaren oplevert. 'op Lees verder op pagina 8 saünis-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1