[IE SSHFIflS DORPSBLAD jaargang nr. 9 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1980 Redaktie-adros: Castelostraat b Rabobank Oirlo nr. 13»87.93.867 Nr. 17' 25 april 1980 r PAROCHIE-NIEUWS Misdienaars: Tormy Camps en Mike Kleeven Johiiy Reindexs en Edwin Dinghs Jos Heidens en Marcel Duykers Zondag 10.00 uur Tonny Camps en Luc Vennekens Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: 19,00 uur Overl» fam» Wisoans-Aerts v 8.00 uur Jrd. voor Engelberf Siftonts. Maria Geurts en zoon Martinus 10.00 uur 1e H. Communie Fam. Vollenberg-Philipsen 19,00 uur (avondmis) Lei Duykers 8.00 uur Overl. fam. Maes-Baeten 8.00 uur t.e.v. O.L. Vrouw van Altijdd. Bijstand (R.) tevens tot intentie van offeraars 8.00 uur Overl. fam. Seijkens-Collin Eerste vrijdag van de maand.' Rond 9.00 uur ziekencommunie. 8.00uur Jrd. voor overl. ouders J. Weijs-Friezen, Henry en Theodora Wcijs. Zaterdag: 19.00 uur Antoinette Tacken School en oudercomité geven in dit nummer de juiste gang van zaken aan.i.v.m. het a.s. communiefeest. Zie dus aldaar. Zelf ben ik van plan a.s. zondag bij alle communicantjes even thuis binnen te wippen. Voor de.ouders van de Vormelingen van dit jaar vermeld ik alvast, dat de toedining van dit Sacrament zal plaats hebben op zaterdag 10 mei a.s Om 17.00 uur. - - De Mis van 19.00 uur komt dan te vervallen. Zondag 11 mei wordt de jaarlijkse bedevaart naar Tienray gehouden.; De hoogmis is dan in Tienray. DAMESKOOR Zaterdag avondmio zingen. Maandag repetitie; aanvang 20.30 uur. 'ZUL' v.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1