-It VÏH11.- I DORPS BLAD jaargang nr. 9 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1980 Redaktie-adr.es: Castelostraat h Rabobank Oirlo nr. 13.87.93.86? Nr. 16 18 april "1980 PAROCHIE-NIEUWS 3e zondag van Pasen Misdienaars: Jos Heidens en Marcel Duykers Mark Donders en Luc Vennekens Hoogmis:William Steeghs en Jan Vollenborg Zaterdag: 19.00 uur Lei Heidens Zondag: 8.00 uur t.e.v. O.L. Vrouw van Altijdd. Bijstand 10.00 uur Matthias Vollenberg (coll.) Maandag: 19-00 uur (avondmis) Josephina Seijkens-Collin Dinsdag: 8.00 uur Overl. fam. van Kuyck-Verrijdt V/oensdag: 8.00 uur Jan Willems Tevens int. van offeraars Donderdag: 8.00 uur overl. faitu Tielen-Tielen-Smits Vrijdag: 8.00 uur Jrd. Hendrikus en Elisabeth Strijbos Zaterdag: 19.00 uur Overl. fan. Wisraans-Aerts Al lezende in de archieven van de parochie is me een licht opgegaan. V/aar om laten parochianen zoveel missen lezen t.e.v. 0„L. Vrouw van Altijddurende Bijstand? zo heb ik nij. wel eens afgevraagd. Ik geloof dat ik daar nu mogelijk het'antwoord op heb. In het aan de meesten van u wel bekende boek van A. van Rijswijck pr. "De verwpéste kerken van Limburg" uitgegeven in dec. 19^6, lees ik nl. dat ondanks vernieling en puin in en rondom -nze kerk, na het opblazen van de'kerk op 25 oktober 19^, een schilderij-van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, dat achter in de kerk hing (en nu nog hangt) ongerept is gebleven. De H. Missen zie ik dan ook als een mooie vorm van dank baarheid voor de bijstand van Maria. Möoi is dat.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1