-DE SDEDDS- DORPS BLAD VOOR GASTENRAY jaargang nr.9 WEEKBLAD 1980 Redaktie-adres: Castelostraat 4 Rabobank Oirlo nf13 87» 93-86? Nr. '15 11 april 1980 PAROCHIE-NIEUWS Misdienaars: William Steeghs en Jan Vollenberg Tonny Camps en Mike K-leeven Hoogmis; Johny Reinders en Edwin Dinghs 2e zondag van Pasen uur Jrdo voor Hendricus -Pinghs - - uur Overl. fam. Wisma-ns-Aerts uur.T.i.v. de-lev. en overl. fam. Seijkens-Wismans uur (avondmis) Dora Willemssen-Martens uur Overl. fam. Geerets-Classens uur Jrd. voor Jan Weys-Cox en Gerard Weys-van Lipzig Tevens int. van offeraars uur t.i.v. Herman Dinghs^Vullings vroegmis. uur Gezongen H. Mis b.g.v. het zilveren huwelijk van fam. Seykons-Wismans Zaterdag: 19.00 uur Lei Heidens Zaterdag: Zondag Maandag: Dinsdag: V/oensdag: Donderdag Vrijdag: 19.00 Ö.00 10.00 19.00 8.oo 8.oo 8.oo geen 14.00 Extra mededelingen 1. De vastenactie heeft dit jaar opgebracht 1700,-. Wie -zijn vasten- zakje nog heeft vergeten in te leveren kan dit natuurlijk alsnog doen. Namens alle noodlijdenden hartelijk dank. 2. Vanuit de parochievergadering werd besloten: a. Dat er voortaan 's maandags geen vroggmis meer zal zijn, maar v/el een avondmis om 19.00 uur b. Dat misstipendiura. voor de mis van 8.00 uur op zondag voortaan 25,- bedraagt. c. Dat er in de toekomst - voorzover noodzakelijk - in de weekend missen twee intenties kunnen worden samengevoegd. Nogmaals dank voor alle medewerking en actieve deelname aan de liturgische vieringen rond het paasfeest. •i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1