HE KSH-flflS- DORPSBLAD jaargang nr. 9 VOOR WEEKBLAD CASTENRA 11 Redaktie-adres: Castelostraat k Rabobank Oirlo nr. 13..87.93-867 Nr. 1A k april 1980 PAROCHIE-NIEUWS - PASEN i; Misdienaars: Johny Reinders en Edwin Dingh's Jos Heidens en Marcel Duykers Hoogmis: Mark Donders en Luc Vaanekens Zaterdag: ZO.00 uur Henricus Dinghs. Viering van Christus' verrijsenis. Aan de Eucharistieviei gaat vooraf: Paaskaarswijding, symbool van Christus, ons Licht; Paasjubelzang; wijding van doopwaterdoop van Lot Cox (Lollebeekweg A6) Zondag: Hoogfeest van Pasen 8.00 uur t.o.v. O.L. Vrouw van Alti-jdd. Bijstand -1 10.00 uur Farn. Seykoris-Ewals (de beide koren zingen samei een meerstemmige Mis) Maandag: Tweede Paasdag 8.00 uur Gerardus Smits 10.00 uur Matthias Vollenberg (door de buurt) Dinsdag: 8.00 uur Geert Classens Woensdag; 8.00 uur Ovorl. fam. Philipsen-Arts. Tevens intentie offeraars. Donderdag: 8,00 uur Jrd» voor Anto.on Gourts-Zanders Vrijdag: Geen vroegmis. Om 1-9.00 uur_avondmis uit dankbaarheid b, de verjaardag van onze oudste parochiaan. W. Baltussen. Zaterdag: 19-00 uur Jrd. voor Henricus Dinghs Allen ook langs deze weg alvast een ZALIG PAASFEEST toegewenst Si Rond Pasen de tweede cn laatste ronde van de bisschoppelijke vast©ha De volgende week zullen we u het totaalbedrag bekend maken Om het niet te vergeten: Zondag is de'eerste zondag van de maand, zo? u weet wordt dan een extra offertje voor onze kerk gevraagd .L I.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1