HE SUM WIS- DORPS BLAD gang nr. 9 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1980 Redakt.ie-ad.res: Castelostraat k Rabobank Oirlo nr. 13-87.93.>867 nr. 13 28 maart 1 PAROCHIE-NIEUWS. DE_GOEDE_WÏÏEK Misdienaars: Mark Donders en Luc Vennekens William Steeghs en Jan Vollenberg Hoogmis: Tonny Camps en Mike Kleeven Zaterdag: 19.00 uur ï.e.v. 0.-L. Vrouw van Altijddurende Bijstand Zondag: Palmzondag 8.ÖÖ uur Jrd. voor Gerard Dinghs en Henrica Friezen 10.00 uur "Hoogmis met palmwijding. Int. Em. Deken L_.A. Akkermans 1 Maandag: 8.00, uur Jan Willems 20.00 uur Boeteviering als voorbereiding op Pasen - Dinsdag: 8.00 uur Jrd. voor Gerard Cremers-Versteegen 20.00 uur Boeteviering als voorbereiding op Pasen Woensdag: 8.00 uur Leonardus Geurts en Wilitelmina Binders. Tevens tot intentie van degenen die hiervoor offeren. Donderdag: Witte_Donderdag 20.00 uur Plechtige viering van de instelling van de Sacramenten van de H. Eucharistie en het H. Priesterschap Intentie ovérl. ouders Verhocven-Hoeben. Vrijdag: Goede Vrijdag. Geboden vasten, en 1önthoudingsdagd.w.z geen vlees enz. (geldt voor allen) en beperking van voedsel bij twee maal tijden (geldt niet voor jongeren beneden 21 jaar en ook niet voor 65-plussers) We godenken vandaag het lijden en sterven van Jezus Christus Voor de schooljeugd is er oen aparte dienst om 15.00 uur. Voor dè anderen is dat om 20.00 uur Zaterdag: Paaszaterdag 20.00 uur Paasnachtviering. Aan de. Eucharistieviering gaat vooraf: De Paaskaarswijding enz. De dienst gaat daarom langer duren dan op andere zaterdagavonden. MisintentieHehricue Dinghs. zie verder blz. 2. 'j

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1