S3H1S- DORPS BLAD -_i a ri jaargang nr. 9 VOOR WEEKBLAD CA STEN RAY 1980 ..Redaktie-adres: Castelpetraat k Rabobank Oirlo nr. 13.87.93.867 Nr. .12 21 maart 1980 PAROCHIE-NIEUWS Vijfde zondag_vnn_de Vo.sten Misdienaars: Tonny Camps en Mike Kleven Johny Reijnders en Edwin Dinghs Hoogmis: Jos Heidens-en'Marcel Duykers Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19.00 8.00 10.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 19.00 uur Martien Wismans uur Överl. fam. Philipsen-Aerts uur Matthias Vollenberg uur Lei Duykers uur Bertus Janssen uur Overlfam. Strijbos-Cleven Tevens tot int. offeraars uur Ovcrl. fam. Duykers-Reyntjes uur Voor een bijzondere intentie (G.) uur T.e.f. O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, HEEFT U AAN HET V..STENOFFER GEDACHT Zaterdag en zondag is er weer gelegenheid achter in de kerk om het af te dragen. Namens alle nood lijdenden hartelijk dank. Op het einde van deze maand moet elke pastoor jaarlijks aan het bisdom opgave doen van een reeks statistische.-.gegevens. (1979). Voor belang stellenden-laat. ik ze alvast hier volgen: Aantal Aantal Aantal Tot Aantal Toegedi Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Collect Collect parochianen van 0 t/m 6 jaar: "57 parochianen van 7 t/m 6A jaar: 660 parochianen van 65 jaar en ouder: 71 al aantal parochianen gezinnen:7212 (Alleenstaanden inbegrepen) ende doopsels: 6 gesloten huwelijken: 7 - overleden parochianen: 2 a r uitvaarten in de parochie: 3 toegediende Vormsels: 18 kinderen, dat 1e Communie heeft ontvangen: 8 kerkgangers in het weekeinde van 8/9 maart: A15 kerkgangers in het weekeinde van 15/16 maart: 3^8 e op 8/9 maart 189,27 Aantal guldens: 125 e op 15/16 maart: 156,75 Aantal guldens: 100 X C"

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1