i DORPS BLAD jaargang nr. 9 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1980 Redaktic-adras Rabobank Oirlo: Castelostraat 4 13.87.93.867 Nr. 8 22 februari 1980 PAROCHIE-NIEUWS Eer«te zondag van de_ Vaste_n Misdienaars; Mark Donders on Luc Vcnnekens William Stooghs an Jon Vollenberg Tonny Camps on Mike Kleevan Hoogipis Zaterdag Zondag maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag ;19.00 uur Dan Cromors (vanwege do buurt) 8.00 uur 3rd. voor Anna 'Gertrudis Philipsen 10.00 uur t.e.v. O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand :19.00 uur Opgelet 5 Op verzoek van degenen, die deze H. fflis bestelden voor Matthias Vollenberg, een avondmis.(van vroegere bin 8.00 uur Overleden ouders Duykers-Reyntjes 8.00 uur 3rd. voor Antoon Dinghs en Wilholmina Kommelings? Tevens voor de intenties van de offeraars. 8.00 uur Overleden fam. v.d. Sterron-3enneskens 8.00 uur Overleden fam. Friezen-v.d. Sterren. ;19.00 uur Lei Holdens. Volgende uieek zullen mij Q) mededelen uiclk project dit- jaar voor onze jaarlijkse vastenaktie uierd gekozen. Waarschijnlijk kunnen uiij u dan ook son boekje aanbieden met de besluiten die door onze bisschoppen samen met de paus genomen werden om te komen tot een «betere "communio", d.w.z. eenheid in'onze kerkprovincie van Nederland. DORPSRAAD Vers3.ag_yergaderin9„dprpsraad_13_f ebruari.; 1. De voorzitter opent de vergadering 2. De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt, dat het probleem mat do S.R.V-wagen is opgelost. 3Reqelement Dorpenoverleg De dorpsraad gaat hiermee akkoord. lees verder op pag. 7 -be sbhbis-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1