-BE SBEfinS- LJ DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.9 WEEKBLAD 1980 Redaktie-adres: Castelostraat 4 Rabobank Oir^o, nr. 13.87.93.867 Nr. 7 15 februari 1980 PAROCHIE-NIEUWS Zesde_zondag door het jaar Misdienaars: Tonny Camps en Mike Kleeven Johny Reijnders en Edwin Dinghs Hoogmis: Jos Heidens en Marcel Duykers Zaterdag: 19.00 uur Matthias Vollenberg Zondag: 8.00 uur Jrd. voor Philip en Antoinette Jacobs 10.00 uur Uit dankbaarheid (R„) Maandag: 12a22_HH Jrd' voor Jacobus Heidens en Maria Schouten Dinsdag: 12i22_ü}2:r Overl. fam. Rambags— Kuypers Woensdag: As-woensdag 12i22_HH Overl. fam. van Kuyck-VerrijdtEn offeraars Donderdag: 8.00 uur Josephina Beijkens-Collin Vrijdag: 8.00 uur Jacobus Heidens en Maria Schouten Zaterdag: 19.00 uur Jan Cremers (buurt) 22i2i22i Vanwege de Carnaval is er maandag en dinsdag-morgen geen H. Mis om 8.00 uur maar wel om 10.00 uur Op as-woensdag is het Vasten- en Onthoudingsdag, d.w.z. zich enige beperking opleggen in eten en geen vlees. Om iedereen zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen op as-woensdag naar de H. Mis te gaan, waaronder tevens het as-kruisje zal gegeven worden, is er ook die dag geen H. Mis om 8.00 uur 's morgens, maar om 19.00 uur avondmis. Alvast allen een prettige carnaval toegewenst!! :_R_L_0_R_E_N Kettinkje met naamplaatje "sjaak" Terug te bezorgen bij Sjaak Classens Roland 1, Tel. 287

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1