-[IE KHHHflS- DORPS BLAD jaargang nr. 9 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1980 Redaktio-adrcos Cootclostraat Rabobank Oirlo: 13 87 93 867 Nr. 6 8 februari 1980 PAROCHIE-NIEUUJS Vijfde zondag door het_jaar_. misdienaars: Oos Heidens en iïlarcel Duykers mark Donders en Luc Vennekens Hoogmis Zaterdag Zondag maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag William Steegs en 0. Vollenberg 19.00 uur 3an Cremers(namens studieclub) 8.00 uur Fam. Classens-Etuals 10.00 uur iïlatthias Vollenberg 19.00 uur (attentie: op verzoek van de fam. D. b.g.v. een verjaar dag een avondmis!) en wel uit dankbaarheid. 8.00 uur Overl. Fam. Tielen-Tielen-Smits 8.00 uur Overl. fam» Verhoeven-Hoeben Tevens voor de offeraars 8.00 uur Dora Willemssen-iïiartens 8.00 uur Uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw, b.g.v. een 80e ver jaardag. 19.00 uur Iïlatthias Vollenberg(coll Hierbij ingesloten treft u da bisschoppelijke vastenbrief 1980 aan: "De mens in de arbeid". Er zal bij velen moed nodig zijn om deze lange en vooral diep op de problemen in gaande brief in zijn geheel te lezen, fiiaar misschien vergis ik mij. Lees in elk geval de korte met rood omlijnde vot gedrukte stukjes. De lYIEItlISA-kollekte van verleden week is bijzonder goed geweest. Niet mindor dan 906,02!(in 1979 943,82). lïlede namens de lïOIISA en zuster Alma Hoohuis fcecl hartelijk dank!

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1