I VOOR DORPS BLAD jaargang nr. 9 WEEKBLAD CASTENRAY 1980 Redaktie-adres: Castelostraat k Rabobank Oirlo.';' nr. 13 87» 93.867 Nr5 1 februari 1 9Ö0 PAROCHIE-NIEUWS Vierde zondag door het jaar MisdienaarsWilliam Steoghs en Jan Vollcnberg Tonny Camps en Mike Klceven Hoogmis: Johny Reijndors en Edv/in Dinghs •Zaterdag: 19»00 uur Jrd. voor 'Theo Jacobs FEEST VAN-MARIA LICHTMIS. Daarom tévens t.i.v. O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand. Zondag: 8.00 uur Hermanus Dinghs-Vullings 10.00 uur Jrd. voor Henricus Cox en Maria Cox-Janssen Maandag: 8.00 uur Overl. fam. van Dijk Dinsdag: 8.00 uur Ovorl. fam. Friezen-v.d. Sterren:'."-'.:.? Woensdag: 8.00 uur Martinus Flinsenbe.rg - Tevens voor intentie van de offeraars Donderdag: 8.00 uur T.e.v. O.L. Vrouw van Altijdd. Bijstand (R.) Vrijdag: 8.00 uur Geraraus Smits Zaterdag: 19.00 uur Jan Creniers (namens de studieclub) MEMISA - U weot dat dit een afkorting is van Medische Missie-Actie, Op hot week eind wordt daar weer uw bijzondere aandacht voor gevraagd. Het güat om de gezondheidszorg in de Derde Wereld. Zie de hierbij ingesloten folter en luister naar wat een Zuster met ervaring op dit gebied u daar zaterdaj en zondag óver komt vertellen. Van harte bevelen wij alvast ,.dë collecte bij u aan. i HET NIEUWE MISSAAL - - Aan hot slot van :'t Eucharistisch gebed bidden wij: "Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader in de eenheid--van de Heilige Geest, hier en nu en tot. in .eeuwigheid. Amen." In deze bewoording wordt de eigenlijke en diepste- betekenis tot uitdrukking gebracht van elk H. Misoffer of Eucharistieviering; Christus offert Zich aan God, zijn en onze Vader, zoals Hij dat deed aan het krui: op de allereerste plaats, om aan God onze Vader de eer en de lof te brengen wlke Hem toekomt. Hij doet dat telkens ook;nameüs'óns--alien;in eenheid met de H. Geest. Uit ons zelf zijn we. niet in staat aan God de eer te brengen welke Hem In feite toemomt. Christus deed en doet dat nu nog voor ont en wc-1 in het H. Misoffer. w vsinv -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1