-BE VÏH I'»- X DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.9 WEEKBLAD 1980 Redaktie-adres: Castelostraat k Nr„ k Rabobank Oirlo; nr. 13»87.93.867 25 januari 1980 PAROCHIE-NIEUWS .4» Derde_zondag door_het jaar Misdienaars: Tonny Camps en Mike Kleeven Johny Reijnders en Edwin Dinghs Hoogmis: Mark Donders en Luc Vennekens. Zaterdag: 19.00 uur Jrd. voor Gerardus Smits Zondag: uur uur Jrd. voor Willem Classens en Petronella Overl. fam. Geerets-Loenen Maandag: 8.00 uur Jrd. voor Josephina Seijkens-Collin Dinsdag: 8.00 uur Herman Dinghs Woensdag: 8.00 uur T.e.v. St. Antonius (P..) Donderdag: Vrijdag: 8,00 8,00 9-00 Tevens voor intentie offeraars, uur Overl, fam. v,d, Sterren-Jenneskens uur Jan Willems, Eerste vrijdag van de maand, uur Zieken-communie Zaterdag: 19.00 uur Jrd. voor Thoo Jacobs. HET NIEUWE MISSAAL: DE EUCHARISTISCHE GEBEDEN Deze gebeden vormen de kern van de eigenlijke Eucharistieviering, en wel omdat c'j gedachtenismaaltijd en het Offer van de Heer vieren. Ze beginnen met een dankzegging, ook prefatie genoemd. In het Nieuwe Missaal staan er niet minder dan 82. Vroeger kenden we er maar ongeveer 13. Na het Sanctus, het Heilig Heilig, volgt wat wij vroeger de Canon noemden, gebeden voor en na de Consecratie. Ze zijn van een bijzonder diepe inhoud. Vroeger hadden we maar één Canon, steeds in stilte en in het Latijn door de priester met zijn rug naar het volk toe, gebeden. Deze Canon staat ook nu nog in het Nieuwe Missaal (zie Lit. boekje blz. 9). M.i. nog steeds de mooiste, maar wel de langste. Ook hier heeft men naar meer variatie gezocht. We hebben er nu nl. niet minder dqn 11. U vindt ze allen in uw Lit. boekje. Door deze 11 Euch. gebeden (Canons) is het mogelijk geworden om ook de verschillende aspecten van de Eucharistie te benadrxikken. We kunnen de inhoud van deze prachtige gebeden niet diep genoeg tot ons laten doordringen. Probeer ze maar eens lezend mee te volgen. Met die bedoeling vooral heb ik dan ook deze boekjes aan u cadeau willen geven. U bent het toch niet kwijt geraakt? Dan kunt u bij de koster of bij mij een nieuw boekje krijgen voor AO ct. per stuk. Veel devotie! M 0 0 0 0 0 9 CO O r-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1