HE SBEflflS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY I jaargang nr.9 WEEKBLAD 1980 )Redakfie-adros: Castelostraat k Nr. 3 Rabobank Oirlo; nr. 13.87.93=867 18 januari 1980 PAROCHIE-NIEUtfB Tweede zondag door het jaar Vanwege de bijzondere bmscchoppensynode wordt ook op dit weekeinde een hierbij aansluitende liturgie genomen. Misdienaars Hoogmis: Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Jos Heidens en Marcel Duykers Mark Donders en Luc Vennokcns William Steeghs en Jan Vollenborg 19.00 uur Lei Heidens 8.00 uur Overl. fam. Soijkens-Collin 10.00 uur Jan Cremers (veehouders) Tevens jrd. voor Willem Thielen, Lamberdina Weijs Gertruda Linders en Piet Thielen. 8.00 uur Overl. fam. Rambags-Kuypers 8.00 uur Josephina Seijkens-Collin 8.00 uur Overl. fam. van Kuyck-Verrijdt Tevens voor de offeraars 8.00 uur Lei Duykers 8.00 uur Martinus Emonts 19.00 uur Overl. fam. Geerets-Loenen Zaterdag en zondag a.s. wordt weer de jaarlijkse Kerk Balans-actie gehouden. Het spreekt vanzelf dat wij u bij deze gelegenheid nog eens extra willen bedanken voor al uw bijdragen - hee dan ook gegeveh - voor het onderhoud en de instandhouding van uw eigen parochie, met alios wat daar aan vast zit. En dat is méér dan u wellicht vermoedt. Maar daarover a.s. zaterdag en zondag. Als voorzitter van het kerk bestuur is het mijn taak u daarover nader in te lichten. In grote trekken natuurlijk. Wie het naadje van de kous wil weten, kan daarover meer vernemen op de algemene parochievergadering die wordt voorbereid. Zie ook alvast de hierbij ingesloten fo'lder betr. Kerkbalans $0. HELP OOK MEEi DE KERK KnN NIET ZONDER U. DOE MEE AAN DE KERKBIJDRAGE! Dameskoor Maandagavond geen repetitie. p

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1