-11 SSHfllS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.9 WEEKBLAD 1980 Redaktie-adresCastelostraat k Nr. 2 Rabobank Oirlo; 13-87.93-867 11 januari 1980 1 PAROCHIE-NIEUWS Feest van de Doop van de Heer Misdienaars: William Steeghs en Jan Vollenberg Jos Heidens (i.p.v. T. Camps) en Mike Kleeven Hoogmis: Johny Reinders en Edwin Dinghs. Zaterdag: 19. .00 uur Zondag: 8. .00 uur 10. .00 uur Maandag: 8, .00 uur Dinsdagï 8. .00 uur V/oensdag: 8. ,00 uur Donderdag: 8, .00 uur Vrijdag: 8. .00 uur Zaterdag: 19. ,00 uur Jrd. voor Jan Swinkels Jan Cremers (buurt) Overl. fam» Geerets-Loenen Overl. fatp. Verhoevon-Hoeben Leonardus Geurts en Wilhelmina Linders Tevens jrd» voor Peter Hubert Kuypers-Christiaens Dora Willemssen-Martens. Tevens voor de intentie van de offeraars. Overl. fam. Gooren-Dinghs Overl. ouders Strijbos-Friezen. Tevens jrd. voor Bernard Vullings-v.d. Broek Lei Heidens. Tevens jrd. voor Leonard Peeters-Spreeuwenberg. De collecte voor Oost Priesterhulp hoeft de vorige week opgebracht 568,18. Mede namens Pater v.d. V/al heel hartelijk dankS V/ie de inhoud van zijn preek nog eens wil lezen - maar dan iets meer uitgebreid - kan aan de pastorie een boekje komen halen. We hebben er nog vijf. Soms moot je iets doen omdat het niet anders kan. Dat is dezo week het geval met enkele mis-intenties. In 1979 heb ik intenties ingeschreven zonder te letten op z.g. stichtingsmissen, die ook - meestal op een bepaalde datum - gelezen moeten worden. Tot mijn spijt is dat pas aan het begin van dit jaar tot me doorgedrongen. V/at te doen? Een van beide intenties zo maar een paar maanden gaan verplaatsen? Dat geeft dan natuurlijk moeilijkheden. Ik ben daarom "uit overmacht" gedwongen ge weest drie maal intenties samen te voegen. Ik vrees dat dat ook in de toekomst nog wel eens noodzakelijk kan gaqn worden. Maar wat geeft het ook eigenlijk? Voor O.L. Heer maakt het in ieder geval geen verschil. Ik hoop in elk geval dat men voor deze noodsituatie, als u het zo noemen wilt, begrip zal kunnen opbrengen. In andere - grotere - parochies is men al lang hiertoe moeten overgaan. Uit "overmacht".

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1