IE SBEIF1S- DORPS BLAD rgang nn 9 VOOR WEEKBLAD C A STE N R AY -1980 .Redaktie-adres: Castelastraat 4 -Rabobank Oirlb.s 13.87. 93.867 Nr. 1 4 januari '1-980 PAROCHIE-NIEUWS Openbaring dés Heren - Driekoningen Misdienaars; Dohny Reynders en Eduiin Dinghs Dos Heidens en Marcel Duykers Hoogmis Hark Donders en Luc Vennekens 19.00 uur Herman Dinghs - -8.0.0- :uu-r -Maria- St rij bos - r 10.00.;uur, Dan Cremers,(uanmege. de veehouders) 8.0;0 .uur Gerardus Smits 8.00 uur Överi. ouders Dinghs-Kemmelings 8.00 uur Overl. fam. Tielen-Tielen-Smits Tevens t.i.v. de offeraars 8.00 uur fïlartinus Flinsenberg 8.00 uur Dan UJillems 19.00 uur Drd. voor Dan Swinkels. Zondag fïlaandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Ook langs deze weg allen hartslijk dank voor de wijze, waarop u met *ns de mnoie feestdagen hebt meegevierd. Velen waren er actief bij betrokken. OOSJ—P RI ESJE R—HU LP_ KOfOJ^ Kzie bijlage) r /...-- - Een nadéreverklaring van deze .aktie wordt u gegeven a.s. zaterdag en zondag tijdens de- preekj- .wël-ke gehouden-zal worden door Pater v.d. Wal uit Bijmegen. Woensdag; 9 -januari komt de kapelwagen van 10.00 tot .12.30 uür bij onze;kerk staan. Uw gift, uw pakket kunt u daar inleveren. Bij voorbaat -dankj EEN VOORSPOEDIG 1980 i' i - V

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1