a DORPSRAAD ^SE§i§3 ü§E2§^ë£iD2_i§_Ö®£22ÖSE_ir-'Z2 1. De_vnorzitter_ogent_de_vergadering met een welkomstwoord voor allen en spe ciaal voor de nieuwe leden. 2i_2i2AÜi_^2-D2tüi§2 wordt opgemerkt: de rayoncommissie is opgeheven. Deze gaat nu op in de commissie Kleine Kernen. Trapveldjes gemeente inschakelen. Kruispunt Lollebeekweg-iïletorikseweg: hiervoor zoekt de gomeente een op lossing 3. Straatnaamgeving Pastoor Verheggenstraats aannemelijk Rooiakkers niet aannemelijk Ideeën: Tuinstraat, Leikeswei. Doorgeven aan Gemeente. 4. Taakverdeling_nieuwe_ dorgsraad V/oor de taak van voorzitter en ondervoorzitter wordt gestemd. Voorzitter: P. Steeghs Ondervoorzitter: KI, Kuypers Secretaris: P. Poles Penningmeesteres/i'Jotuliste: P.lHouwen - v.d. Sterren. Afgevaardigden Kleine Kernen(dorpenoverleg)P. Poels en H. Philipsen Feestcomités H. Dinghs, 3. Tacken, 3. Versteegen en G. Vullings Kascommissie Schans Dorpsraad: 3, Tacken en H. Dinghs. 2z_t0§2§deling£ Door ziekte van verschillende medewerkers van de plantsoendienst werd nog niot begonnen met de beplanting. Binnenkort kan hiermee gestart worden in Castenray en Oirlo. 6. Rondvraag: Op do parkeerplaats tegenover de kerk aan do Lollcbeckweg staat nogal eens veel water doordat do weg hoger ligt. De gemeente wordt gevraagd deze op tc halen. 7. Sluiting^ DORPSKALENDER 9 jan. L.V.B. - pedicure/kionon 2 feb. Oeugdprinsonbal 10 jan. jan S.V.C. - bestuursvergadering fob. Aldwieverbal 11 S.V.C. - dropping Q/C 10 fob. S.V.C. - zaalvoetbal E/D 12 jan. Prinsenbal 16 feb. Oougdcarnavalsbal 13 jan. S.V.C, - zaalvoetbal O/F 17- -13-19 fob Carnaval 17 jan. L.R.V. - jaarvergadering 24 fob. S.V.C. - zaalvoetbal B/C 19 jan. Carnavalsver. - receptie 15 mrt. Fanfare - voorjconcert 20 jan. S.V.C. - zaalvoetbal C/B 29 mrt Fanfare - onderlsolcon 21 jan. L.L.T.B. - jaarvergadering 19- -20 apr Fanfare - fed. sol.con. 23 jan. L.V.B. - brandpreventie 15 mei Fanfare - concert Llans^um 26 jan. 3eugdvorstenbal 30 - 31 jan. Zitting

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 8