Voorspoedig 1980 VOORSPOEDIG NIEUWJAAR!! k/SL. 6 Tijdyardrijvsrs Zaterdag 29 december fcijdwerdrijvan. Zondag 30 dec. tijdvsrdrfjvan o.I.v. Iflevr» Uersteegen» Horaterweg 45 b en iïlavr. ilieys» Harst ersieg 4S&. 2e Kerstdag maken es bekend aai ©e 1 januari 's avonds doen. tóe ssnsgn iedereen sen prettig en voorspoedig 1980= Het bestuur. 0E EENDRACHT Zaterdag en zondag j.l. aarden in de manege "tóienss- hof* te Horst dresauurasdatrfjden georganiseerd. Qnz© ruiters behaalden ook enkele prijzen, nl. 3os. Philips an een .1® prijs;' Dan Gaersts een 4e prijs en zondag behaalde Üiira Tacksn een 2b prijs. VOORSPOEDT *980 UJsnst u Cafe D. Hesen-Kuypers Ujij luanaen u allen een i Looflfeedr. sirijbos, Caatenray i i iWTO-sïwn'ï»*® en seis

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 6