E£EE°E9_^2Ï:£Ei£E50 Uitslag wedstrijd Batavieren - Strijd in Vrede Book en Donk van 22 doe.: Batavieren; 1g zostal 1346 pnt Hoogste schutter P. Kuypors 231 pnt. 2c 1274 P. Reynders 218 3g 1183 H. lilcys 207 4l 903 H. Cromers 180 15 hoogste schutters behaalden 3236 pnt. Strijd in Vrede; Ie zestal 1299 pnt. 2e 1142 3o 807 15 hoogste schutters bshaaldon 2894 put. met Th. Leunders als hoog ste schutter met 226 pnt. Zaterdag 29 dcc. onderlinge wedstrijd. Aanvang 19.00 uur. Op deze avond zullan ook de prijzen van do oefonavondon(dinsdagenworden uitge reikt. Lb'cdstrijdprogramma s 29 dcc. Onderlinge wedstrijd 19,00 uur 5 jan. Batavieren - Gt. Scbastiaan 16.00 en 19.00 uur 20 jan.(zondag) Nederlandse Indoor Korpskampioenschappen 3 - pijlen - systeem t Kerkradc mat deelname van ons eerste drietal. 26 jan. Houtswclvaren -- Batavieren 19.30 uur 2 febr.Batavieren - E.H.S. 23 feb, Batavieren - St. Hubcrtus 16.00 en 19.00 uur 1 mrtBatavieren - Schutroc 16.00 en 19.00 uur 8 mrt. lo Bondswedstrijd 22 mrt. 2e bondswedstrijd 29 mrt. Batavieren - Koningslust 16.00 en 19.00 uur 12 opr. 3u bondswedstrijd Hot bestuur en leden wenst iedereen een voorspoedig 1980 toe. TE KOOP Voetbalschoenen maat 38/39 J« Rambags, Lollebeokweg 7 S.3.W. CflSTEMRAY Strckcltjes Oullio hebben weer clubavond op 3 januari van half zeven tot half negen. Poetsbeurt Monique Verstecgen en Marien Drabbels. Ouders, afgelopen clubavond zijn dc kinderen eerder naar huis gestuurd, omdat geen beginnen meer aan was. Ze hebben hot ze zelf in de hand gewerkt. Hopelijk was dit de Ie, maar ook de laatste koer, dat dit zo moest gebeuren. De leidsters.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 5