1 2. 7 DORPS BLAD jaargang nr. 8 VOOR CASTENRAY 1979 «r j.'ti oma WEEKBLAD Redaktie-adresi Castaioatraai 4 Rabobank Oirlo13.8?,93.867 Nr. 3 2 28 december 1979 PAROCHIENIEUWS misdienaarss Ifiark Donders on Luc Vennakens William Stesghs en Dan Vollenbarg s Tonny Caraps en iSlke Klaeven Hoogmis Zaterdag Zondag Waandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 19,00 Dan Cra®srs(vsn»ag8 de buurt) Feest van de H. Familie 8.00 uur peen H. 8.00 Cverl. fam. Nooyen-Arts 10,Q0 Ratthiaa Vollanbsrg(coll, 2H!Ëa!S5H55!23« rasat ven de H. Silvester. 19.00 Avondmis, ©sarin ©ij Gsd heel bijzonder aamsn willen danken voor da in hat voorbije jaar van God ontvangen weldaden. Intentie is tevona: t.e.w. 0.1. Vrouw van Altijddurende bijstand. Nietwijaarbdtig - 10,00 Overi. fae. "Jissaana-Wijnheven. (geen Hoogsis). 8*09 Ovsrl. Fa®, van Drjk. Tevens voor de offeraars. 8.00 ussïfi Classing Eerste vrijdag van da maand? t.e.v. het H. Hart van Dezus. 8.80 3rd. voor Billow *m Lamberdina Friezen. 19,00 Herman Qinghs Ook langs daze sag allen sen gelukkig sn voorspoedig nieu® jaar toegewenst» Voor al uü dak zink- en lood-warkzaantheden Pak&mkkfsvBbQdrijf Nessenleinstraat 26 Telefoon 04/64 - 814 Horst-Aqeries ai ssiaas

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1