S.V. CASTENRAY Afd. senioren A.s. zondag wd^irschijnlijk geen programma. Zaalvoetfealtoernooi senioren Op 5aterdagmddög_PC december a.s. wordt voor de senioren een onder ling zaalvoetbaltoernooi gehouden in de sporthal te Maashees van 1^a22_i_1Z.°32..hHa Na afloop voor de liefhebbers "snert" bij II. van Rhee. Deelnemers dienen zich voor Zk dcc. op te geven bij H. Strijbos, tel, 722c Film V/K~voetbal Op zaterdagmiddag 12 januari hebben allo voetbalminnende Castenrayors en elders woonachtige leden van S.V, Castenray de unieke gelegenheid oen film te zien over do Wereldkampioenschappen Voetbal 197^» Deze film hoeft uitstekende kritieken gekregen en schijnt iets bijzonders te zijn» -«E in •ue': Gemeenschapshuiso Ivcmc hov saai-voetbaltoernooi is op vrijdag 28 dec. geen trainen. h KORFBAL Uitslagen afgelopen weekeinde Pupillen 1 - Wxttehh.brS't 1 3-0 Wittenhorst 1 - Aspiranten 1 5-0 Junioren A - Manskórf 'I-2 Progfcamma zaterdag 23 doe. 10„30 uur Aspiranten «r. - KCHB 'l 12.00 uur Oru.bben 3 - Aspiranten 2 Beiden in gpcreha— Bleriok. Vertrek om 3-^5 uur per auto. Vrijdag 28 dec. zijn er geen trainingen. Op vrijdag A januari is er voor aspiranten en pupillen oen gezellige avond bij II.van Eh.ec- l)ese avond begint om 19-30 uur en is rond 22.00 uur afgelopen. De ouders gelieve dan aanwezig te zijn om hun kindoren af te halen. AFD. JuNIOREL A.s. zondag gaan we zaalvoetballen met D- en E-elftal. Het E-elftal van half 8 tot half 9. Vertrok om 7 uur per auto. Hot D-elftal van half 9 tot half 1<9„ Vertrek om 8 uur per auto. Jullie dienen tc zorgen voor - d- en steenvrije schoenen. De leiders dienen tijdig hot vervoer te regelen. Het op 29 dec. voor C en D geplande bosspel gaat dan niet door i.v.m. het zaalvoefbaltcernooi voor de senioren. De datum, wanneer dit wel doorgaat, wordt nog bekend gemaakt. De film ©ver de W.K. 197^, welke op 12 januari vertoond zal worden in het Gemeenschapshuis, is ook toegankelijk voor het B- en C- elftal,

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 7