- 6 - DAMESKOOR Vrijdagavond om 20.00 uur repetitie in de kerk. Zaterdag om 19.00 uur avondmis zingen. Maandag om 21.00 uur Nachtmis zingen. Vanaf kwart voor negen worden Kerstliederen gezongen. Wilt u ruim op tijd aanwezig zijn. V/oc-nsdag, 2e Kerstdag, verzorgen wij mede het kerstconcert. Wilt u dan ook tijdig aanwezig zijn. Wij wensen onze leden met hun gezinnen en verder alle mensen van Castenray een Zalig Kerstfeest en Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar. L.V.B. Het bestuur wenst iedereen een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar 9 Januari a.s. pedicure kienen. Aanvang 20.00 uur bij van Rhee. PEUTERSPEELZAAL 'T STEKSKE De peuters hebben vakantie tot 7 januari 1980. Op 8 januari zijn alle kinderen die 2 jaar zijn weer welkom. Het bestuur en de leidsters wensen iedereen een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 1980 toe. DORPSRAAD De oude en dk nieuwe dorpsraad wenst alle inwoners van Castenray een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 1980. Tevens danken de zittende leden en de nieuw gekozen leden alle kiezers voor het vertrouwen in hun gesteld. S.J.W.C. Zaterdag 22 dec. tijdverdrijven. Zondag 23 december tijdverdrijven o.l.v. mevr. Kleeven, Lollebeekweg 6c mevr. Wismans, Horsterweg k7 Het is deze avond i.v.m. de kerstvakantie tijdverdrijven tot 21.30 uur. Woensdag 26 dec. is er tijdverdrijven van 19.30 tot 22.00 uur. Zaterdag 29 dec. tijdverdrijven Zondag 30 dec. ti jdverdri jven o.l.v. mevr. Versteegen, Horsterweg ^5^) mevr. Weijs, Horsterweg k^a. Wij danken iedereen die heeft meegeholpen aan de oud-papieractie. Wij hopen dat u ook nu weer uw papier opspaart tot de volgende ronde? de datum zal later bekend worden gemaakt. Wij wensen iedereen prettige feestdagen toe. Het bestuur.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 6