DIE SBUflflS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY 1979 jaargang nr. 8 Kerst-ooncss: parochienieuws 4S ZONDAG VAN DE ADVENT ffiiadienaara: Tony Camps en like Kleeven Johny Reyndsrs en Edwin Dinghs Haeaie t Dos Heidens en Kareel Dsiykers Beansdag Donderdag Vrjjdag Zatardag Attentie i Radaktia-adraes Csatslostraai 4 I Rabobank Oirlet 13.67.93.867 Nr. SI december 1979 Zaterdag t 19,00 Tot intentie v.d. Fern* Laykx ag s 8.QÜ tat zekere intentie(A.) v N 10.00 3an Cramers(beet,doer da veehouders) v xi'èenèag t (daags voer Keretmia) Om 8.00 eden H.BIS X X 21,00 Nachtmis. x Oaardianat voor pestoor 3. Arts \Dinadag\ thaagfeest var. Kerstmis 8,00 H.föis »et kerstliedjes daor onze N v kinderen voor everl.Fam.Tialan-Tialen-* x x s^ite. x S^OO Zieken-communis aan huis. Wis hiervan gebruik wil melon, melde zich aan da pastorij 10X,00 PSUesz, 'hoogmis veor ovsrl. Tam. Duy- x ksxa-lê'ismans Tweede kerstdag. Geer» K.tfis osa S^en löl^uur, maar wel» 9,00 H.fflis, waaronder -zb, megaHJk- ksrStliedsrsn^erden gezongen. 11,00 Kerstconcert in ds kerk, maamsor bijzonder aandacht wordt ge vraagd, Onze fanfèf© sn onze elf an zdqgkeren treden hierbij op. Feest van de H» apostel Dshannea 8.0Q ffiartinus Flinsanberg Feest ven de H.H. Onnozele ^indersri 8.CO 3rd. voor everl. ouders v.d. Pasch-v,^. Homberg 19.00 Dsn Cramers(best. door da buurt). X Ean kwartier voer d© nachtmis zipgt karstliedersn. In verband wet hst ap 2s Kerstdag is er dsn alleen sm 9.0B aar H.1IS. Bij hepen,\dat velen oak op deze ©ijze met ons Kbrstais willen kamen vieren. Laat het oek ©s blijk van waardering zyn t.o.v. dsgenan, dia dit Kerstconcert voor ons-nu voor het eerst- hebben georganiseerd. Ook alvast langs deze weg allen een zalig Kerstfeest toegewenstI WEEKBLAD int in —hiii>iiiiiiiim i in iiihi mil i i t i t

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1