SGSÜFS ass i m m ilia in n rm wi Up DORPS SI,AD VOOR CASTENRAY fövr^ang m. Q WEEKBLAD 1979 Redaktie-adresCastelostraat k Nr. 50 Babobank Oirlo nr. 13=87.93-867 1^ december 1979 PAROCHIE-NIEUWS 3e zondag van de_Advent Misdienaars: Jos Heidens en Marcel Duykers Mark Donders en Luc Vennekens Hoogmis: William Steeghs en Jan Vollenberg Zaterdag: 19. .00 uur Zondag: 8, ,00 uur 10, ,00 uur Maandag: 8. .00 uur Dinsdag: 3. .00 uur Woensdag: 8. .00 uur Donderdag: 8, ,00 uur 19. .00 uur Vrijdag: 8, .00 uur 19. ,00 uur Zaterdag: 19. .00 uur Jan Cremers (buurt) Overl. fam. Gooren-Dinghs Matthias Vollenberg (coll.) Martinus Emonts Overl. ouders Dinghs-Kemmelings Overl. fam. van Kuyck-Verrijdt Tevens voor de offeraars. Josephina Seijkens-Collin Boeteviering Jrd. voor Leonardus Geurts en Wilhelmina Linders Boeteviering t7ï".v7~dë"familie Luykx Het nieuwe altaar-missaal Bij het verschijnen van het nieuwe altaar-missaal, nu precies een jaar geleden, heeft Kardinaal Willebrands tot priester en kerkvolk duidelijk gesproken toen hij o.a. zei: "Voorgangers (priesters) die het nieuwe altaar-missaal niet gebruiken, zuil zich tegenover zichzelf en even tueel tegenover ons moeten verantwoorden"M.a.w. het is geen vrijblij vende zaak meer. Het mag ook niet worden begrepen als een nieuwigheid van een of andere pastoor. Neen, dit nieuwe missaal heeft nu eindelijk na 15 jaar voor goed een einde gemaakt aan alle geëxperimenteerzo voegde hij er nog aan toe. Eh in de brief van de bisschoppen (een brochure van 36 bladzijden) bij het verschijnen van het nieuwe'altaar-missaallezen we: "Aantasting van de orde van dienst voor de Euchatistieviering zal de herkenbaarheid verminderen en veelal leiden tot onzekerheid bij de gelovigen; een aantal van hen zal zich zelfs bedrogen voelen". Intussen heeft Dr. J. Hermans een ^15 bladzijden tellend boek geschreven een uitvoerige inleiding tot het nieuwe missaal. Nog onlangs schreef een bekend Frans theoloog en pastoraal-liturgist eveneens een "Inleiding tot de Eucharistie volgens het nieuwe missaal", met een voorwoord van Kardinaal Willebrands. Laes verder op pag. 9

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1