4 4 DORPS BLAD jaargang nr. 8 weet irïlS'iwS i °°k G0d' W&t 1 Gods-dienst. Als ik nie Sl8°oi TedSS wSUitrf°UÖerr> rjeMOonte' 20 letB hoort, nou een- 21 Yf to l5'„t ael,ï lis VOOR WEEKBLAD CA STEN RAY 1979 Rsdaktie—adrss: Castelostraat 4 Rabo-bank Oirlo: 13.37.93,86? Mr. 49 7 Dacember 1979 M0CHIMIBÏ3 Usui E A r 2g Zond.",, van de Advent. Misdienaars! William Steeghs en Jan Vollebergh Totmy Camps en Mks Kleven Hoogmis i Johny fielnde» en Edwin Mnghs. Attentie i Se misdienaars worden Vrijdagmiddag na school aan de pastorie verwacht. Sr is dar. hoog bezoek voor hen.J Zaterdag 19.00 uur Jrd. voor OVerl. fam. Gelliags-Tertweven. «evens t.e.v. O.L.Vrouw van Altijddurende Bystand Zondag 8,00 uur Jrd. voor Jacobus Vfisaana-Cleven. 10.00 uur Hendrik Philipsen. Maandag 8.00 uur Overlfea.' :rhielen-Thielen-8aitr. Sins dag j 8.0C uur Bora Willaaaen^&arten,. wognodag 8.00 uur T.e.v. C.L.Yrouw van Altijddurende B-Getand (l?,). Teven? voor de offeraars. Donderdag 8.00 uur Overl. fssu Verhoeven-fioeber Vrijdag s 8.00 uur Jozef Willessse Zaterdag 19,00 uur Jan Cramers (buiirfe r 5S: NIEUW ALTAAR-MI GAAL 'n Korte en toch duidelijke uitleg geven van ó.e Sucharii tie is niet gemakkelijk Zoals i wee. zijn we daar mee bezig in onze veekendpreken. Ik dacht dat het de moeite wnnrd wan om daar naar te luister®» en voonul om het in om- op te nemen, het is .och da bedeeling dat de Eucharistieviering ons iets dbet. We gaan toch i-TiTto^ I weekend naar^ de Kerk om op geestelyk peil te blijven» om er beter Hl gtoeurc.» ar. ik alleen near wat hoor bidden en zingen zonder te we- -iikë f alleaaal voo\clieRt? 1L het in de kortst mc~ tyd knal-zat. Dan if- er nog naar eèn zaak die me naar de kerk kan kriWn i n*«.l «oV Iedereen begrijpt dat warneer oit soort motieven wegvallen en die vallen ?1V;r°ig^n vsrdien* al;- pastoer een biizorder grote T shn Zê te leldSa 6n tS beipen^ h0G ffi0eii^ "ook mogi- ver- ■4 at t

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1