DORPS BLAD CASTENRAY 1979 jaargang nr. 8 WEEKBLAD Redaktie-adres: Castelostraat 4 Rabobank Oirlo nr. 13-87.93.867 Nr. 48 30 november 1979 PAROCHIE-NIEUWS 1e zondag van de Advent Misdienaars Hoogmis: Johny Reinders en Edwin Dinghs .Jos Heidens en Marcel Duykers Mark Donders en Luc Vennekens Zaterdag: Zondag Maandag: Dinsdag: Woenédag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19-00 uur Jan Cremers (best. door de buurt) 8.00 uur Overl. familie Versteegen-Vullings 10.00 uur Jan Reinders 8.00 uur overl. faro» Tielen-Tielen-Smits 8.00 uur overl. fam. van Kuyck-Verrijdt 8.00 uur Leonardus Geurts en Wilhelmina Linders Tevens voor de offeraars. 19-00 uur (Let op! Avondmis). Gerardus Smits 8.00 uur Maria Donders-Hoedemakers EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND. 19.00 uur Jrd. overl. fam. Gellings-Verhoeven Feest van Maria Onbevlekt Ontvangen. Op liet feest van Sint Caecilia werden de leden van ons kerkelijk zang koor samen met hun echtgenoten uitgenodigd voor een gezellig samen-zijn. De traktatie welke hen bij deze gelegenheid werd aangeboden, was weer ten volle verdiend. Er waren dit jaar ook nog drie gouden jubilarissen, met name Hacobus Emonts, Martinus Kuypers en Gerardus Rambags. Het kerkbestuur heeft de Gregoriusvereniginghet instituut voor liturgie en kerkmuziek, verzocht om deze heren de gouden medaille van verdiensten te verlenen. Met ge rechtvaardigde trots hebben de achtgenoten deze dan ook op de reveres van hun mannen mogen spelden. En natuurlijk was er ook een bloemetje voor de dames, omwille van de morele steun welke zij zoveel jaren aan hun mannen hebben gegeven. Vanzelfsprekend werden er op deze avond van verschillende zijden vele waarderende woorden uitgesproken. Maar er was ook de bezorgde vraag: "Hoe houden wij ons koor op pijl?" Niet alleen kwalitatief - dat zit onder de goede leiding van onze koor-dirigont wel snor - maar ook kwan titatief. M.a.w. willen we ons koor behouden voor de toekomst, dan is het van groot belang dat zich nieuwe, ook jongere leden melden. Hot was een oproep die op een noodkreet leek. Wij willen ze hier nog eens graag her halen: Mannen, vooral ook jonge mannen, geef aan deze oproep alsnog gehoor! Het gaat om een dienst aan God en aan uw medeparochianen!!! -at saunas- i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1