[IE SSHfllS- DORPS BLAD jaargang nr. 8 VOOR CASTENRAY 1979 t' WEEKBLAD b Redaktie-adresCastolostraat 4 Rabobank Oirlo; nr13«87=93«867 Nr. 47 23 november 1979 PAROCHIE-NIEUWS Misdienaars: Mark Donders en Luc Vennekens William Steeghs en Jan Vollenbcrg Tonny Camps eh Mike Kleeven Hoogmis Zaterdag: Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag; 1 3 00 xiur Harry van Kuyck 8«00 uur Over1o farn. Janssen-Emonts 10.00 uur Dora Willemssen-Martens 8.00 uur Martinus Emonts 8.00 uur Martinus Elinsenberg 8.00 uur Overlo ouders Philipsen-Philipsen Tevens voor intentie van do offeraars. 8oCO uur Goort Classens 8.00 uur Tor ere van 0«L„ Vrouw (K) 1§.00 uur Jan Cremcrs (bost. door de buurt) dameskoor Vrijdag, vandaag, om 14.00 uur jubileum-mis zingen voor het zilveren bruidspaar Stiphout-Cernrats. Zaterdag om 19=00 uur avondmis zingon. Maandag repetitie; aanvang 20.00 uur. L.R.V- DE EENDRACHT Willen de ruiters en pony-ruiters, zie zondag meerijden in de St. Nico- laas-optochtzorgen om tijdig bij P. Jenniskons te zijn. Uiterlijk om 10 Over 2. S.J.W. C..STEKRAY Zaterdag 24 novgeen tijdverdrijven i.v.m. Vorstenhal. Zondag 25 nov. tijdverdrijven o.l.v. mevr. van de Ven, Tunnelweg mevr. Dinghs, Tunnelweg Zaterdag 1 dec. zivr.rte pietenbal. Maandag 26 nov. geven we een inleiding over de film van de Jeugdsoos Walhalla in Sevenum bij H. van Rheeaanvang 20.00 uur- Deze is bedeeld voor het bestuur, het jeugdbestuur en onze zaterdag- en zondagavond-leiding Hiermede bedanken we iedereen die heeft meegeholpen aan de dropping, (het bestuur)

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1