-IE SDEfUS- DORPS BLAD jaargang nr. 8 VOOR CASTENRAY 1979 r V WEEKBLAD Redaktie-adres: Castelostraat k Rabobank Oirlo; nr. 13.87.93-867 Nr. A6 16 november 1979 PAROCHIE-NIEUWS Zaterdag: 19. .00 uur Zondag: 8. .00 uur 10. .00 uur Maandag: 8, .00 uur Dinsdag: 8. .00 uur Woensdag: 8. .00 uur Donderdag: 8 .00 uur Vrijdag: 8 .00 uur 33e zondag door het_jaar Misdienaars: Tonny Camps en Mike Kleevon Johny Reinders en Edwin Dinghs Hoogmis: Jos Heidens en Marcel Duykers Jrd. voor Antoon Roelofs Pastoor J. Arts. Overl. fain. Peeters-Heyligcrs Jrd. voor Leonard Heldens-Driessen Jrd. voor Martinus Philipsen Tot zekere intentie (A.) Tevens voor intentie van de offeraars Feest van de H. Cecilia ÖvërïT~fara. van~Kuyck-Verrijdt Jrd. Peter Joh. Strijbos-Baltussen en Cernrd Baltussen (zie intentie van 8 nov.) Dankbaar gedenken van de bevrijding van Castenray. 1A.00 uur Uit dankbaarheid b.g.v. het zilveren Huwelijks feest van fam. Stiphout-Gerardts Zaterdag: 19-00 uur Harry van Kuyck. A.s. vrijdag is er ook 's morgens een II. Mis om 8.00 uur. Dit vanwege het feit dat er om 2 uur een andere priester komt. Overigens wil ik graag met U in dankbaarheid de bevrijding van Castenray gedenken. "Zekerheid en vrede"! Dat is de titel van een "Katholiek geloofsboek" zoals de ondertitel luidt. Aan beiden hebben wij in onze tijd van on zekerheid en onvrede meer dan behoefte. Ook aan een grotere kennis van ons geloof. Als U het daar mee eens bent lees dan dit boek. Het is bij mij verkrijgbaar voor de betrekkelijk geringe prijs.van 15,25= U kunt er ook anderen een plezier mee doen, b.v. bij gelegenheid van het naderend Sint Nicolaas-feest DAMESKOOR Maandag repetitie; aanvang 20.00 uur.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1