-IE SHUFSdS- i DORPS BLAD jaargang nr. 8 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1979 Redaktie-adres: Castelostraat Rabobank Oirlo; nr. 13.87.93-867 Nr. b$ 9 november 1979 PAROCHIE-NIEUWS 32e zondag door het jaar - Willibrordzondag Misdienaars: Jos Heidens en Marcel Duykers Mark Donders en Luc Vennekens Hoogmis: William Steeghs en Jan Vollenberg Zaterdag: 19 .00 uur Zondag: 8 .00 uur 10 .00 uur Maandag 8 .00 uur Dinsdag: 8 .00 uur Woensdag: 8 .00 uur Donderdag: 8 .00 uur Vrijdag: 8 .00 uur Zaterdag: 19 .00 uur Jan Cremers (besteld door fam. Cremers) Jan Willems Jan Reijnders Gerardus Smits (zie 7 nov.) overl. fam. G. Thielen-Thielen-Smits overl. fam. Verhoeven-Hoeben Tevens voor int. van offeraars overl. fam. van Kuyck-Verrijdt Josephina Seijkens-Collin Jrd. voor Antoon Roelofs r FANFARE DORPSKLANK" Repetitie zaterdag 10 november I.v.m. hot St. Maartensvuur is er vanavond geen repetitie. We repeteren nu morgeh (zaterdag 10 nov.) van 17.00 - 18.^5 u^r bij H. van Ehee. Deze wijziging zal zeer zeker het repetitiebezoek en daardoor het muzi kale rendement niet ten goede komen. We hopen echter dat eenieder begrip kan opbrengen voor de situatie en ondanks het misschien wat ongunstige tijdstip toch zoveel mogelijk op de repetitie aanwezig kan zijn. We weten intussen hoe moeilijk het is een repetitie te verplaatsen en hopen dit dan ook zoveel mogelijk te kunnen beperken. Hiervoor vragen we nogmaals uw aller medewerking. Bij ©oorbaat onze dank. Geslaagd Aan de Muziekschool te Venray slaagde voor het Hafa-B examen ons musi cerend lid Riky Strijbos-van Wetten met sopraan-saxofoon. Namens onze vereniging willen we haar van harte feliciteren met het behaalde resul taat

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1