HE SQEF11S- DORPS BLAD jaargang nr. 8 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1979 Redaktie—adresCastelostraat 4 IMr. 44 Rabobank Oirlo: 13.87.93.867 2 november 1979 PAROCHIE-NI EUUIS 31o zondag door het_jaar misdienaars Hoogmis Zaterdag Zondag lïlaandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag UJilliam Steegs en Oan Vollenberg Tonny Camps en iïlike Kleeven Oohny Reynders en Edwin Dinghs 19.DO uur Dan Cremers(vanwege de buurt) 8.00 uur 10.00 uur 8.00 uur 8.00 uur 8.00 uur 8.00 uur 8.00 uur 19.00 uur Overl. ouders Danssen-Emonts en broer Pierre lilartinus Emonts(jrd.) Piet en Petronalla Philipsen iïlartinus Emonts Gerardus Smits Drd. voor Peter Doh. Strijbos-Baltussen en Gerard Baltusscn. Richard Verheggen(jrd Dan Cremers(vanwego de fam.) FANFARE DORPSKLANK I.v.m. de examcnweck aan de muziekschool te Venray zijn deze week de lessen ko men te vervallen. Volgende weck worden deze lessen weer hervat en wel voor het zwaar koper met oen gewijzigd rooster op woensdag. Dit ziet er als volgt uit: 18.20 - 18.40 18.40 - 19.00 19.00 - 19.20 19.20 - 19.40 19.40 - 20.00 Wiel Dinghs Piot Arts Geert Danssen Dohn Versteegen Thei Dacobs 20.00 - 20.20 Toon Stiphout 20.20 - 20.40 Wim Classens 20.40 - 21.00 Piet lYladou 21,00 - 21.20 Hay Dinghs 21.20 - 21.40 Hay Wilms Do overige lesrooster blijven voorlopig ongewijzigd. I.v.m. hot St. lïlaartensvuur zal de repetitie van vrijdag 9 novverplaatst worden naar een andere dag. Op zondag 11 nov., zoals eerder afgesproken was, kan he laas niot vanwege verhindering van de dirigent. Wc zullen vanavond eon andere dag plannon. Op zondag 4 nov .verzorgen we in lïlecrlo oen concert van 20.30-2115 uur. We ver trekken om 20.00 uur precies bij het Gomeenschapshuis Lees vorder op pag. 9

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1