-[IE SHEFtriS- DORPS BLAD jaargang nr. 8 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1979 Redaktie-adros: Castelostraat k Rabobank nr. 13-37-93-867 Nr. 26 oktober 1979 PAROCHIE-NIEUWS 30o zondag door het jaar. Viering van Allerheiligen Misdienaars: Tonny Camps en Mike Kleeven Johny Reinders en Edwin Dinghs Hoogmis: Mark Donders en Luc Vennekens Zaterdag: 19-00 uur Jrd. voor Matthias Drabbels Zondag: 8.00 uur Peter Ewals en Carolien Rambags 10.00 uur Jan Reynders 15-00 uur Allerzielenherdenking en processie naar het kerkhof Maandag 8.00 uur Matthias Dinghs-Arts Dinsdag: 8.00 uur t.e.v. St. Antènius (P.) Woensdag: 8.00 uur Jan Cremers (vanwege farm Cremers) Tevens t.i.v. de offeraars Donderdag: 8.00 uur Overl. fam. Kunen-v.d. Water Vrijdag: 8.00 uur Uit dankbaarheid (S.) Zatetdag Allerzielen en Eerste Vrijdag van de maand Zieken en bejaarden die moeilijk naar de kerk kunnen komen, wil ik op deze dag graag thuis de H. Communie brengen. U kunt zich hiervoor (laten) opgeven aan de pastorie. 19-00 uur Jan Cremers (besteld door de buurt) De graven-onkosten kunt U bij mij aan de pastorie komen voldoen. Wilt u ook denken aan het onderhoud van. de graven. Zaterdag om 18.^-5 uur rozenkransgebed. De totale collecte verleden zondag bedroeg 763,56. Heel hartelijk dank! Mogelijk heb ik mijn alpinopetje en sjaal ergens laten hangen. Graag terug bij pastoor. f DAMESKOOR Zaterdag om 19-00 uur avondmis zingen. Zondagmiddag om 15.OO uur Allerheiligendienst zingen. Maandag repetitie; aanvang 20.00 uur. Het dameskoor dankt eenieder die heeft bijgedragen tot hot welslagen van de jaarlijkse kienavond. Mede door uw gewaardeerde belangstelling kunnen wij weer een jaartje vooruit. Mensen allemaal bedankt. Bestuur en leden dameskoor.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1