wereldmissiedag Redaktie-adresiCastelostraat Nr. b-2 Rabobank; nr. 13*87.9?-867 19 oktober 1979 PAROCHIE-NIEUWS 29c zondag door het jaar Misdienaars: Jos Heidens en Marcel Duykers Mark Donders en Luc Vonnekens Hoogmis.: William Steeghs en Jan Vollebergh Zaterdag: 19-00 uur Lei Heidens Zondag: 8.00 uur Jrd- voor Jacoba Dinghs- v.d. Beuken. Tevens voor Maria Dinghs- v.d. Beuken. 10.00 uur Jan Crernors (coll.) Maandag: 8.00 uur Martinus Eraonts Dinsdag: 8.00 uur t.e.v. O.L. Vrouw (K.) V/oensdag: 8.00 uur Geert Classens. Tevens vo.or de intentie van de offeraars. Donderdag: 8.00 uur Ovorl. fam. G. Thiolcn-Thiolen-Smi.ts Vrijdag:. 8.00 uur Martinus Flinsenberg Zaterdag: 19.00 uur Jrd. voor Matthias Drabbels. VIERING^VAN ALLERHEILIGEN. Attentie: Denkt v whst' rozenkransgebed zaterdagavond om kwart voor zeven' Wat U a.s. zondag méér geeft dan anders is bestemd voor het missiewerk. Allerheiligen wordt dit jaar gevierd op zondag 28 oktober. De liturgie van zaterdag hieraan voorafgaand is vanzelfsprekend hetzelfde'als~die van de zondag. Wilt u zo J^oed zijn om in de november maand de gravcn-omkosten te voldoen. Wilt u ook denken aan hot onderhoud der graven. Wie een H. Mis wenst op een bepaalde dag en uur moet er rekening mee houden dat het Mis-intontieboek is volgeschreven tot ongeveer half december. BEJAARDENVERENIGING Om het kerkhof netjes in orde te hebben wordt u vriendelijk verzocht woensdag Zb oktober om 9.00 uur aanwezig te zijn. Met zijn allen een klein karweidaar het er nog goed bijligt. Het bestuur. 4

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1