DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.8 WEEKBLAD 1979 Redaktie-adresCastelostraat Ir. *1-1 Rabobank Oirlo; nr. 13.87.93=867 12 oktober 1979 PAROCHIE-NIEUWS 28e zondag door het jaar Misdienaars: William Steeghs en Jan Volleberg Tonny Camps en Mike Kleeven Johny Reinders en Edwin Dinghs r- Hoogmis: Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag; Zaterdag: INFORMATIE "kerkgebeur Verleden we Besteladres per jaar 19.00 uur Jan Cremers (coll.) 8.00 uur Overl. familie Verhoeven-IIoeben 19.00 uur Dora Willernssen-Martens 8.00 uur Overleden familie Kunen- van de Water 8.00 uur Gerardus Smits 8.00 uur Pastoor J. Arts. 'Tevens tot intentie van de offeraars 8.00 uur Josephina Seykens-Collin 8.00 uur Uit dankbaarheid (S.) 19.OO uur Lei Heidens BULLETIN ROERMOND: Wie goed geïnformeerd wil worden over het en" in ons bisdom en daar buiten, kan zich op dit blad abonneren, ek lagen enkele bladen ter inzage achter in de kerk. Neerstraat 616OA1 KB Roermond. Abonnementsgeld te betalen 25,-), per half jaar (ƒ12,50) of per kwartaal 6,25). MEDEDELING KLEUTER- EN BASISSCHOOL De kinderen hebben herfstvakantie van 15 t/m 19 oktober. Personeel kleuter- en lagere school. DAL.fiSKOOR Vrijdagmiddag 12 oktcm 1.30 uur huwelijksmis zingen. Zaterdagavond om 19.00 uur H. Mis zingen. A.s. maandagavond om 20.00 uur repetitie. A.s. woensdagavond 17 oktober wordt onze jaarlijkse kienavond gehouden. B EJAARDENVERENIGING Op dinsdag 16 oktober ia in Venray een grote contactdag van 60+ in "De V/et teling"nieuwe sporthal te Venray, waaraallorlei spelen gedaan kunnen worden onder begeleiding. Hier kunt u alle bejaarden van Venray ontmoeten. Ook is het best de moeite waard om de sporthal eens te bekijken. Het bestuur. -at spurns-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1