-HE SBHfinS- n DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 8 WEEKBLAD 1979 Redaktie-ndres: Castelostraat 4 Nr. 40 Rabobank Oirlo; nr1387.93«867 5 oktober 1979 Parochie-nieuws 27e zondag door_het_jaar Misdienaars Hoogmis Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag? Donderdag: Vrijdag: Zaterc Johny Reinders en Edwin Dinghs Jos Heidens en Marcel Duykers Mark Donders en Luc Vennekens 19.00 uur Jan Cremers (besteld door de buurt) 8.00 uur Voor een bijzondere intentie (C.) 10.00 uur Jan Cremers (van zijn vrienden) 8.00 uur Martinus Emonts 8.00 uur Overl. fam. van Kuyck-Verrijdt 8.00 uur overl. fairi. Thielen-Thielen-Smits Tevens t'.i.v. de offeraars 19=30 uur Tot int. van do levende en overl. leden van de L.V.3. bij gelegenheid van '.'moederavond" 1.30 uur Gezongen huwelijksmis t.i.v. het bruidspaar Henk de Hoog en.Maria Cremers 19.00 uur Jan.. Cremers (van collecte) In de oktobermaand elke zaterdag om 18.45 uur Rozenkransgebed in de kerk. DAMESKOOR A.s. maandagavond 8 oktober uitwisselingsavond van dameskoren in zaal Rongen te Oirlo. Bijeenkomst bij café Hezen om half acht. Donderdagavond 11 okt. om 7=30 uur H. Mis zingen voor de moederavond ve.n de L.V.B. Vrijdagmiddag 12 okt. om 1.30 uur huwelijksmis zingen. L.V.B, Donderdag 11 oktober a.s. Moederavond bij IIvan Rhee. De avond begint óm half acht met een II.Mis, gezangen door het dameskoor. Willen we vooraan in de kerk plaatsnemen. - De verdere avond zal verzorgt worden door mevr. Remmen-Rijs met de lezing: "Leef bewust •4

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1