m DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.8 WEEKBLAD 1979 Redaktie-adresï Caetelcstraat Nr. 39 Rabobank Oirlo nr. 13.8?.93-86? 28 september 1979 PAROCHIE-NIEUWS 26e_zortdag door het jaar Misdienaars: Mark Donders en Luc Vennekens William Steeghs en Jan Vollobergh Hoogmis: Tonny Camps en Mike Kleeven Zaterdag: 19=00 uur jrd. voor Huberdina Strijbos-Kemmelings Zondag: 8.00 uur overl. fam. Seijkens-Collin 10.00 uur overl. fam. Duyk'ers-Rambags Maandag: 8.00 uur Gerardus Smite Dinsdag: 8.00 uur ovcr.l. ouders Verhoeven-Hoeben - Woensdag: o..00-uur Pastoor J. Arts. levens voor de int. ..vi9-h-.de offeraars. Donderdag: 8.00 uur Martinus Emonts Vrijdag: 8.00 uur Eerste vrijdag van de maand. Jrd. voor Peter Joh. otrij'oos Zaterdag: 19.00 uur Jan Cremers (besteld door de buurt) 6 okt. is de eerste zaterdag in oktober. Wij willen graag vast houden aan de mooie traditie in de parochie om dan de rozenkrans in onze kerk gezamenlijk te bidden en wel om l8.'+5 uur. K.J.B. Nieuwe leden Jullie heoben weer clubavond van half 7 'tot half 9 op dinsdag 2 oktober. Tot ziens. Bengeltjes Woensdag 3 oktober hebben we weer club. Denk aan de contributie en aan het logboek. Tot woensdag om 7 uur. Grasklokjes Op maandag 1 oktober a.s. clubavond van 7 tot 9 uur. Willen jullie de briefjes voor te oefehen niet vergeten. De leidsters. m sannns

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1