SBUflflS- DORPS BLAD jaargang nr. 8 VOOR CASTENRAY 1979 WEEKBLAD Redaktie-adres: Castelostraat A Rabobank Oirlo; nr. 13-87-93-867 Nr. 38 21 september 1979 PAROCHIE-NIEUWS 25e zondag door het jaar - Vreöeszondag Misdienaars: Tonny Camps en Mike Kleeven Johny Reinders en Edwin Dinghs Jos Heidens en Marcel Duykers Hoogmis: Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: DAMESEOOR 19-00 uur Jan Cremers 8„00 uur Familie Gooren-Dinghs 10o00 uur Eerste jrd. voor Dora Willemssen-Martens 8,00 uur Maria Dinghs-v„d„ Beuken 8,00 uur Fam„ 11= Classens-Jansen 8.00 uur Martinus Flinscnbergh. Tevens voor de offeraars. 8.00 uur Fam. G= Thielen»Thielen-Smits 1^.00 uur Tot intentie van het bruidspaar Theo Franken en Jeanne Jacobs 19-00 uur Jrd. voor Huberüina Strijbos-Kemmelings Zaterdag om 19-00 uur avondmis zingen. - Maandag repetitie in de kerk; aanvang 20.00 uur. Vrijdag 28 sept. a.s. trouwt Jeanne Jacobs, lid. van ons koor, met Theo Franken. Om 1A.00 uur zingen wij de huwelijksmis tot hun intentie. s-Avonds wordt tijdens de receptie een serenade gebracht. Wij wensen Jeanne en Theo een fijne dag toe en voel geluk in hun verdere leven. MEDEDELING LAGERE SCHOOL Donderdag 27 september a.s. wordt op school een informatieve ouderavond gehouden voor de 6e klas. De avond begint om 20.00 uur. Aangezien deze dag ook de laatste donderdag van de maand is, krijgen de kinderen hun rekenrapport mee naar huis, opdat u de vorderingen van uw kind bij dit vak zelf kunt vaststellen. Deze rapporten moeten de vrijdag erna weer mee terug na.ar school gegeven worden. De leerkrachten. 1

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1