DORPS BLAD VOOR CASTENRAY 1979 jaargang nr. 8 WEEKBLAD Redaktie-adres: Castelostraat k Rabobank Oirlo; nr. 13.87.93.367 Nr. 37 1A september 1979 PAROCHIE-NIEUWS 2^fe_ zondag door het jaar Misdienaars: Hoogmis: Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: DAMESKOOR Jos Heidens en Marcel Duykers Mark Donders en Luc Vennekens William Steeghs en Jan Vollenbergh 19.00 uur Lei Heidens 8.00 uur Henk Wolters en zoon 10.00 uur Jrd. Johannes v.d. Water-Spreeuwenberg-Lommen 8.00 uur Martinus Emonts 8.00 uur Overl. fam. Thielen-Thielen-Smits 8.00 uur Pastoor J. Arts en voor de intentie van de offeraars 8.00 uur t.e.v, O.L. Vrouw (K.) 8.00 uur Josephina Seijkens-Collin 19.00 uur Jrd. voor Matthias Drabbels Maandagavond repetitie; aanvang 20.00 uur. L.V.B. 20 September a.s. beginnen we het nieuwe seizoen met de jaarvergadering in het gemeenschapshuis. Aanvang 20.00 uur. In de week van 16-23 september wordt de rondgang voor het Prinses Beatrix Fonds gehouden. OUDERCOMMISSIE Woensdag 19 september a.s. is er vergadering van de oudercommissie in de Lagere School. Aanvang; 20.00 uur Agenda: 1. Opening 2. Notulen 3. Financieel verslag Bespreken bestuurswijziging - 5» St. Nicolaas 6. Mededelingen 7Rondvraag 8. Sluiting - -he satmns-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1