BE SBUfinS- D VOOR DORPS BLAD jaargang nr. 8 WEEKBLAD CASTENRAY 1979 KM Redaktie-adros2 Castclostraat 4 Rabobank Oirlos 13.87.93.86? Nr. 32 10 augustus 1979 AROCHIE-NIEUWS 152_S2DEiËQ_Ë°°E_[]2^_jÈSE MisdienaarsRené Duykors en Jos Heidens Hoomis Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Tonny Camps en Mike Kleeven William Steegs en Jan Vollenberg 19.00 uur Lei Heidens 8.00 uur Overl. Fam. Noyen-Arts 10.00 uur T.c.v. O.L.Vrouw- van Altijddurende bijstand 8.00 uur Farnvv Kuyck-Vcrrijdt 8.CO uur Mortinus Emonts 8.00 uur Fam. B.rielcn-Tielen. Tevens t.i.v. do offeraars Donderdag 8.00 uur 3rd. Jacobus Gourts-Potronella Pouwols-Christina Geurts Vrijdag 8.00 uur Martinus Flinsenberg Zaterdag 19.00 uur Harry van Kuyck.. a.s. 4, 5 en 6 sept, wordt er in da "Kerkdijk" op huize Servatius ujeer het jaar lijkse ziekcntririuum gehouden. De jaarlijkse collecte voor dit dool. ujordt gehouden van 13 to 18 aug. a.s. Wilt u de zieken, die aan dit triduum uonson dool tc nemen, opgeven bij de u bekende instantie of bij uw pastoer. orpskalender 10 - 11 14 aug. 17 aug. 18 aug. 2 sopt. 6 sept. 22 sept. 30 sept. 5-6-7 okt. 26 dcc. !ug. Batavia Fanfare S.V.C. S.J.W.C Fanfare S.V.C. Fanfaro L.R.V. F anfaro F anfaro ren - receptie - bestuursvergadering - alg. ledenvergadering - discobal - concert Oirlo - jougdloidersycrgadering - Fed. muziekconcours - vetoranenconcours - muziokweokend - kerstconcert

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1