ill SSHflS- DORPS BLAD jaargang nr. 8 VOOR CASTENRAY 1979 WEEKBLAD Redaktio-adres Rabobank Oirlo: Castclostraat 4 13.87.93.067 fvr. 31 3 augustus 1979 AROCHIE-NIEUUJS 18e zcndaq door hot 'jaar ilisdionaars t Tonny Camps en fflika Kleevcn UJilliam Stcsgs on 3an Vollenbarg Hoogmis =r Reynders on Mark Dondors Zaterdag s 19.00 uur Ter ere van O.L. Vrouw Zondag 8.00 uur Overl. Fam. Verhoeven-Heeben 10.00 uur T.e.v. O.L. Vrouw van Altijddurende Maandag s 8.00 uur lïlartinus Emonts Dinsdag 8.00 uur Overl. Fam. Vullings-Dinghs UJoensdag 8.00 uur Overl. Fam. Geurts en li). Linriers Tevens t.i.v. offeraars Donderdag co uur Overl. fam. Rambags-Cleven Vrijdag 2 8.00 uur Overl. fan. Ernents-Geurts Zaterdag 2 19.00 uur Lei Heidens. Op 23 juni j.l. was hut 60 jaar geleden, dat de handbougsehutterij "da Batavieren" te Castenray werd opgericht. Tur gelegenheid hiervan zullen bestuur en leden 11 aug. van 20.00 hunclubhuis 0.Hezen recipieren op tot 21.30 uur in Ook zullen dan enkele leden en wol te oioteris H. Kuypers 60 jaar lid, 3. Peuters 40 jaar lid, H. Cremers 25 janr bestuurslid en P. Poels 25 jaar secr.-penningmeester, hun persoon lijk jubileum vioron on door do afgevaardigde 'van de N.H.EJ. de daarbij behorende versierselen opge speld krijgen. Uuj aanwezigheid zullen wij zoor op prijs stollen. Bestuur H.B.5. "de Batavieren" t CJ O Cl O

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1