-HE SBEfEtlS- P D DORPS BLAD jaargang nr. 8 VOOR CASTENRAY 1979 WEEKBLAD Redaktie-adresCastelostraat 4 Rabobank Oirlos 13.87.93.867 Nr. 30 27 juli 1979 AROCHIENIEUWS 17 o zondag door het jaar misdienaars! William Steeghs en Oan Vollenberg Oohny Roynders en Mark Dondors I ANDlLIERKmOEOERS Gaarne zouden mij vernemen, of er nog ouders zijn, die graag één keer in de drie weken met de kindaren een half uur tot drie kwartier in de school willen hand werken. Dit gebeurt samen met de leerkracht, waardoor de kinderen sneller door kunnen werken. Graag deze week opgaven bij G. Dinghs, Castelostraat 7. Oudercommissie AfilESKDOR Vrijdag,vandaag, om 14.30 uur huwelijksmis zingen voor het bruidspaar Tacken - van Kuyck. Zaterdag om 19,00 uur avondmis zingen. Vrijdag 3aug, om 15.00 uur mis zingen voor het zilveren paar Ant* Dinghs-Sanders. Hoogmis René l Duykers en Oos Heidens Zaterdag 19.00 uur T.e.v, O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand Zondag 8.00 uur fïlartinus Emonts 10.00 uur Dora Willemssam-iïlartens ftlaandag 8.00 uur Overl, fam. Strijbos-Strijbos Dinsdag 8.00 uur Overl. fam. G. Tielen-Tielen UJoensdgg 8,00 uur Overl. fam. Gellings-Verhoeven Tevens t.i.v, de offeraars Donderdag 8.00 uur Gerardus Smits Vrijdag i 15.00 uur Uit dankbaarheid b.g.v. het zilveren huwelijksfeest van de fam. Dinghs-Sanders Zaterdag 19.00 uur T.e.v. 0.L, Vrouw

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1