f Sta, DORPS BLAD VOOR CASTENRAY 1 1979 1 jaargang nr. 8 WEEKBLAD Redaktie-adresCastelostraat 4 Rabo-bank Oirlo; 13.87.93,867 Mr. 29 20 juli 1979 DfiROCHIE-NIEUWS •s 16 e zondag door hot jaar misdienaars Oohny Reynders en Mark Donders René Duykers on Jos Holdons Dameskoor MaBtinus Flinsenberg *•*- Overl oudors Cleven-Oonssen lïlaria Smits-Tielen Ovcrl. fam. Kemmelings-Frieson Hendrik Philipsen H. Classons-jansscn. Tevens gezinsmis met intentie van de offeraars Martinus Emonts Huwelijksmis tot intentie van het bruidspaar Annolies van Kuyck en Honk Tackan, T.e.v. O.L. Vrnuw van Altijddurende bijstand. Vrijdag 27 juli om 14.00 uur huwelijksmis zingen. CASTENRAY maandag 23 juli is er een jeugdleidersvergadering gepland in café Heesen. Aanvang; 20.30 uur. Als we allemaal tijdig aanwezig zijn hoeft de vergadering niet lang te duren. Afd. Senioren; dinsdag 24 juli a.s, werdt om 20.00 uur de training weer hervat. Allo actieve leden hebben hier reeds persoonlijk bericht van ge had. I -JE stsufir IS- 1 Hoogmis Tonny Camp Zaterdag 19.00 uur Zendag 8.00 uur 10.00 uur maandag 8.00 uur Dinsdag 8.00 uur UJoensdag 8. oo uur Donderdag 8.00 uur Vrijdag 14.30 uur Zaterdag 19.00 uur

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1