-IE KBUflflS- 5 DORPS BLAD joargang nr. 8 v i VOOR CASTENRAY 1979 WEEKBLAD Redaktie-adres: Castelostraat 4 Rabobank Oirlos 13.87.93.867 Nr. 28 13 juli 1979 PaROCHIE-NIEUIUS 15e zondag döor hot jaar i Misdienaars: Reno Duykers en Jan Heidens Tonny Camps en Mike Kleeven Hoogmis William Steegs en Jan Vollenberg Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 19.00 uur 8.00 uur 10,00 uur 8.00 uur 8.00 uur 8,00 uur 14.30 uur 8.00 uur 19.00 uur Lei Heidens Truus Smits-Janssen Josephina Seykens-Collin G. Thielen-Thielen Ovorl. fam. Strijbos-Btrijbos Pastoor J. Arts. Tevens gezinsmis tot int. van offeraars Huwelijksmis tot intentie van het bruidspaar Till Hoey- makers en 'JJilly Baltissan iïlartiriüs Emonts Martinus Hub. Flinsenberg .J.lü. CASTENRAY Tijdvedrijvers Jeuqdwielerrondevan dinsdag 17 juli t/m zaterdag 21 juli zal de bonte stoet weer door Noord-Limburg trekken. Evenals de drie voorgaande jaren heeft ook Castenray oen ploeg laten inschrijven. Tien jongens in de leeftijd van 10, 11 en 12 jaar zullen vijf dagen lang iedere dag 40 tot 50 km, afleggen en tussen de middagpauzes om de klassementsproeven strijden. Zo wordt er woensdag in lYleerlo gesprint(l2,00 - 14.00 uur) en op vrij dag (we rokenon op vele toeschouwerseen cyclocross in de Schadijker bossen ge- houden(l2.30 - 14.00 uur). Op woensdag 18 juli krijgt u de-gelegenheid om onze jongens van dichtbij te zien, dan zal de gehele karavaan om ong. 10.30 uur via de Vliegert, lollebeekweg, lïlathiasstraat, Castenrayseweg door Castenray trekken. Komt u ze maar aanmoedigen]IiIl i i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1