SBHfir s 1 DORPS BLAD VOOR CASTENRAY 1979 jaargang nr. 8 WEEKBLAD Redaktie-adresCastelostraat 4 Rabobank Oirlo: 13,87.93,867 Mr. 27 6 juli 1979 P AROCHIE-NIEUWS 14e zondag door het jaar Misdienaars; Tonny Camps en mike Kleeuen William Stooghs en 3an Vollenberg Dohny Reyndsrs en Mark Donders Hoogmis Zaterdag Zondag (flaandag Dinsdag ag Donde Vrijdag Zaterdag 19.00 uur Dan Swinkels 8.00 uur Ouerl. ouders Danssen-Emonts en zoon Pierre(jrd) 10.00 uur Ouerl. fam. Steeghs-Litjens-Henckens 8.00 uur 3rd. voor Pierro Danssen 8.00 uur lïlartinus Emonts 8.00 uur Ouerl. fam. uan Kuyck-Verrijdt Teuens gezinsmis met intentie uoor de offeraars 8.00 uur 3rd. uoor Peter 3ohannes Dinghs 8.00 uur Hendricus Dinghs Lei Heidons. 00 uur Bejaardemeremgikg Do bus naar Antwerpen is uolgendc week woensdag 11 juli om 9.00 uur hier bij de kerk. Willen zij, die meegaan, er uoor zorgen op tijd aanwezig te zijn. Het is raadzaam wat Belgische Franks mee te nemen. Deze kan men op de Rabo-bank (en iedere andere bank) kopen. Het bestuur. .V. CASTENRAY Attentie 4e elftal!2! V/anauond is er bowlen uoor het 4e elftal. Bijeenkomst om 20.00 uur bij uan Rhee. de spolers en begeleiders met echtegnote uan I -DIE IS- I

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1