[JE SEJhFinS P R s DORPS BLAD jaargang nr. 8 VOOR CASTENRAY 1979 WEEKBLAD Redaktie-aclrest Castelostraat 4 Rabc-bank Oirlos 13.87.93.067 Mr. 26 29 juni 1979 AROCHIE-MEUlVS 13e_zpndaq door hgt_jaar, Misdienaars; lliilliam Staags en Jan Vollenberg johny Reynders sn Mark Donders Hoogmis René Duykers en Dos Heidens Zaterdag 19 .00 uur Overl. Fam, Maes-Baeton Zondag a .00 uur Overl, Fail. Gellings-Verhoevan 10 .00 uur Dora Hillemssen-Martens Maandag 8 .00 uur Gerardus Smits Dinsdag 8 .00 uur T.e.v. 0.1 Vrouw(pastoor Rieter) Woensdag a .00 uur 3rd. Oocoba -Dinghs-v .d. Beuken Tevnns gezinsmis Donderdag 8 .00 uur Huberdina Strijbcs-Kiemmelir igs Vrijdag 8 .00 uur liiart. Emonts Zaterdag 19 .00 uur Dan Swinkals- A EDAKTIOiEEL De redaktie brengt u nog even in herinnering, dat vanwege de vakantie de copy voor de Schans in do maand juli uiterlijk op dinsdag te 19.00 UUr(zoven) op het redaktie-adres dient te zijn. Bovendien bent u de redaktie van dienst, indien u de berichten zoveel mogelijk bopekt. Dit geldt dus alleen voor de maand juli. Red. .V. CASTEHRAY Deugdleidersvargadcrini] Op fflaandga 23 juli is euri jeugdleidersvergadering ge pland. De jeugdleiders, die flan niet kunnen, worden verzocht dit z.s.m. aan H, Classens door to geven. Plaats en uur worden nog nader bekend gemaakt. Comgetitie-eindstanden_^78/j79_£ de standen van het 0- on C-elftal zijn (of worden^ gepubliceerd bij II. v. Rhoe. i i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1